Folk i Senterungdommen

Stortingsrepresentantene våre

Fylkeslag

Senterungdommen har fylkeslag i alle fylker i landet. Fylkeslagene er Senterungdommens regionale ledd, og jobber med å skape aktivitet og politisk interesse blant ungdommen i sitt fylke.


Lokallag


Senterungdommen har i overkant av 70 lokallag fordelt rundt i nesten alle fylker i landet. Lokallagene står for den lokale aktiviteten rundt i landet, og arrangerer lokale samlinger, seminarer og møter for våre medlemmer.