null

Hordaland Senterungdom

Hordaland Senterungdom er ein aktiv ungdomsorganisasjon med stor takhøgd og rom for ulike meiningar. Hjå oss er det ingen som skal vera redde for å tenkje stort, nytt eller annleis. Me har eit vidt spenn og er no 113 medlemmer som kjem frå ulike stader, med ulik alder, kjønn og utdanning. Det ser me på som ein styrke snarare enn som ei utfordring. Me håpar likevel at du vil utfordre oss like mykje som me vil like å utfordre deg!
Du er hjarteleg velkomen på arrangement i regi av Hordaland Senterungdom. På Facebook-sida vår finn du all den informasjonen du treng om dette. I Hordaland Senterungdom har me ein tydeleg politikk på at alle møter skal vera opne for alle medlemer. Det håper vi du vil utnytte til det fulle!


Dersom du vil ha hjelp til å kome i kontakt med lokallaget ditt, eller dersom du ynskjer å skipe ditt eige lokallag, håper me du vil ta kontakt med oss.

Lokallag

Bergen Senterstud
Andreas Steinvik
+47 404 95 354
steinvik@protours.no

Bergen Senterungdom
Reidar Digranes
+47 906 26 664
digranesreidar@gmail.com

Kvinnherad Senterungdom
Petter Wilhelmsen
+47 465 43 413
pw.wilmo@hotmail.com

Osterøy Senterungdom
Lars Mostrøm Fjeldstad
+47 970 44 755
larsfjeldstad@hotmail.com

Sveio Senterungdom
John Tore Mølstre
+47 412 15 197
john.tore.moel@gmail.com

Voss Senterungdom
Synnøve Bjørgum
+47 979 73 240
synnove_123@hotmail.com

Ledelse