Meny
Bli medlem

Senterungdommen har tre ansatte som til daglig drifter organisajonen. De ansatte legger til rette for at de tillitsvalgte kan utføre arbeidet sitt best mulig.

Henrik Hageland

Henrik Hageland

Generalsekretær Telefon: +47 977 88 775
Torleik Svelle

Torleik Svelle

Leder i Senterungdommen Telefon: +47 466 75 564
Eline Stene

Eline Stene

Organisasjonssekretær Telefon: +47 468 50 912
Kim Klausen

Kim Klausen

Informasjonsrådgiver Telefon: +47 99 41 98 09