Praktiske løsninger for hele Norge

Oppland Senterungdom

Oppland senterungdom er eit stort og akivt fylkeslag. Vi har både eigne medlemsaktivitetar og vi deltek på arrangement utanfor Oppland. Det er alltid god stemning og stort engasjement, enten vi står på stand, har diskusjonar eller er ute på aktivitetar. Vi jobbar for å bruke alle ressursane i heile fylket - ta heile Oppland i bruk!  Vi står på for levande lokalsamfunn og for at lokalsamfunna, skulane, helsetilboda, fritidsaktivitetane og kollektivtilbudet skal få best mogleg ramevilkår.

Hausten 2017 fekk vi inn vår ungdomskandidat, Marit K. Strand på Stortinget! Marit er ein støttespelar for oss i fylkeslaget, og vi er med på å forme fremtida gjennom Marit, gjennom moderpartiet i Oppland og direkte gjennom media. I tillegg fekk vi inn Torleik Svelle og Bergljot Oldre på fylkestinget etter valet i 2019. Det vil seie at vi har senterungdomar i alle ledd, som kan påverke politikken med våre interesser.

Du kan finne informasjon og følge vår aktivitet på Facebook (Oppland Senterungdom) og på instagram @opplandsul der legg vi ut informasjon om arrangement og anna. Lokallaga har òg ulike facebookgrupper og –sider. Lenker til desse finn du under kvart av lokallaga under.

Vi vil gjerne ha med enda fleire medlem på artigte, interessante og sosiale politiske opplegg i Oppland! 

Ta kontakt med din lokallagsleder, eller fylkesleder, dersom du har innspel eller spørsmål.Vi gleder oss til å høre fra deg!

Lokallag

Toten Senterungdom
Martin Selmer Paulseth
+47 906 83 345

@instagram: lenasenterungdom
@facebook:  Lena Senterungdom

Hadeland Senterungdom
Karoline Gjærviken
+47 917 84 340

@facebook:  Hadeland Senterungdom

Lænn Senterungdom
Mari Hauger Granheim
+47 926 06 069

@facebook: Lænn senterungdom
Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/393279480853609/

Sør-Gudbrandsdal Senterungdom
Maren Raknerud
+47 986 68 276

@facebook: Sør-Gudbrandsdal Senterungdom

Midt-Gudbrandsdal Senterungdom
Kristin Amrud
+47 941 81 779

@facebook: Midt-Gudbrandsdal Senterungdom

Ottadalen Senterungdom
Jostein Visdal
+47 976 73 109

Sel og Heidal Senterungdom
Monika Steinehaugen Pladsen
+47 476 84 794

@facebook: Sel og Heidal Senterungdom

Valdres Senterungdom
Marit Andrisdotter Kvam
+47 401 02 964

Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/270371786334679/

Ledelse