Praktiske løsninger for hele Norge

Oppland Senterungdom

Oppland senterungdom er eit stort og akivt fylkeslag. Vi har både eigne medlemsaktivitetar og vi deltek på arrangment utanfor Oppland. Det er alltid god stemning og stort engasjement, enten vi står på stand, har diskusjonar eller er i klatreparken.  Vi jobbar for å bruke alle ressursane i heile fylket - ta heile Oppland i bruk!  Vi står på for levande lokalsamfunn og for at lokalsamfunna, skulane, helsetilboda, fritidsaktivitetane og kollektivtilbudet skal få best mogleg ramevilkår. 

Hausten 2017 fekk vi inn vår ungdomskandidat, Marit K. Strand på Stortinget! Marit er ein støttespelar for oss i fylkeslaget, og vi er med på å forme fremtida gjennom Marit, gjennom moderpartiet i Oppland og direkte gjennom media.

Du kan finne informasjon og følge vår aktivitet på Facebook her og på instagram @opplandsul der legger vi ut om arrangement og annen informasjon. Lokallaga har òg ulike facebookgrupper og –sider. Lenker til desse finn du under kvart av lokallaga under. 

Vi vil ha med enda fleire medlemmar på artigte, interessante og sosiale politiske opplegg i Oppland! 

Ta kontakt med din lokallagsleder, eller fylkesleder, dersom du har innspel eller spørsmål.Vi gleder oss til å høre fra deg!

Lokallag

Lena Senterungdom
Mina Emilie Gaarder
+47 957 21 883

@instagram: lenasenterungdom
@facebook:  Lena Senterungdom

Lænn Senterungdom
Birger Magnus Elton
+47 482 48 546

@facebook: Lænn senterungdom
Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/393279480853609/

Sør-Gudbrandsdal Senterungdom
Maren Raknerud
+47 986 68 276

@facebook: Sør-Gudbrandsdal Senterungdom

Nord-Gudbrandsdal Senterungdom
Marit Sletten
+47 414 29 596

Valdres Senterungdom
Bergljot Oldre
+47 977 85 162

Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/270371786334679/

Ledelse