Meny
Bli medlem

Lokallag

Gjøvik og Toten Senterungdom
Martin Selmer Paulseth
+47 906 83 345
 

Hadeland Senterungdom
Karoline Gjærviken
+47 917 84 340
karolinevg00@live.no
 

Lænn Senterungdom
Even Røste Strømsjordet
+47 912 40 004
rostemaskiner@hotmail.com
 

Sør-Gudbrandsdal Senterungdom
Iver Rikje
+47 466 91 466
ivrikje@gmail.com
 

Midt-Gudbrandsdal Senterungdom
Kristin Amrud
+47 941 81 779
kristinamrud@outlook.com
 

Ottadalen Senterungdom
Elin Marie Sveen
+47 917 85 112
elinmfokus@hotmail.com
 

Sel og Heidal Senterungdom
Semon Harerusten
+47 400 88 011
Harerustensemon@gmail.com
 

Valdres Senterungdom
Halldor Grøndalen
+47 974 71 981
halgrond@icloud.com

Oppland senterungdom er eit stort og akivt fylkeslag. Vi har både eigne medlemsaktivitetar og vi deltek på arrangement utanfor Oppland. Det er alltid god stemning og stort engasjement, enten vi står på stand, har diskusjonar eller er ute på aktivitetar. Vi jobbar for å bruke alle ressursane i heile fylket - ta heile Oppland i bruk!  Vi står på for levande lokalsamfunn og for at lokalsamfunna, skulane, helsetilboda, fritidsaktivitetane og kollektivtilbudet skal få best mogleg ramevilkår.

Hausten 2017 fekk vi inn vår ungdomskandidat, Marit K. Strand på Stortinget! Marit er ein støttespelar for oss i fylkeslaget, og vi er med på å forme fremtida gjennom Marit, gjennom moderpartiet i Oppland og direkte gjennom media. I tillegg fekk vi inn Torleik Svelle og Bergljot Oldre på fylkestinget etter valet i 2019. Det vil seie at vi har senterungdomar i alle ledd, som kan påverke politikken med våre interesser.

Du kan finne informasjon og følge vår aktivitet på Facebook (Oppland Senterungdom) og på instagram @opplandsul der legg vi ut informasjon om arrangement og anna. Lokallaga har òg ulike facebookgrupper og –sider. Lenker til desse finn du under kvart av lokallaga under.

Vi vil gjerne ha med enda fleire medlem på artigte, interessante og sosiale politiske opplegg i Oppland! 

Ta kontakt med din lokallagsleder, eller fylkesleder, dersom du har innspel eller spørsmål.Vi gleder oss til å høre fra deg!