null

Østfold Senterungdom

Det er med glede vi ønsker deg velkommen til Østfold Senterungdom.

For oss er det viktig at ungdom ønsker å engasjere seg i politikk generelt, og vi setter stor pris på at du ønsker å være med nettopp oss i Senterungdommen. Vi trenger ungdom som vil engasjere seg i det organisatoriske; som å arrangere kurs, skoleringer, lokale og regionale samlinger osv. Vi trenger ungdom som ønsker å utvikle seg politisk, og utvikle vår politikk inn i framtiden! Vi må engasjere oss i saker, være synlig i media, stille opp i debatter, fronte vår politikk og være synlig blant innbyggerne og velgerne; samt at vi vil ha Senterungdommer med på lister ved kommune- og fylkestingsvalg. Vi skal ha et godt samarbeid med vårt moderparti, men vi skal også tørre å utfordre dem!

Bli med oss i Østfold Senterungdom for økt aktivitet, medlemsvekst og synlighet. Vi må gjøre hverandre gode!
Også må vi nevne at Senterungdommen er skikkelige gode på den sosiale biten også. Senterungdommen sentralt arrangerer hvert år vellykkede og populære samlinger; fylt av politikk, skolering, besøk av kjente gjester og masse sosialt.

Lokallag

Trøgstad Senterungdom
Tuva Nybakk
+47 451 97 303
tuva.nybakk@hotmail.com

Vansjø Senterungdom
Emma Elnes Elvestad
+47 468 88 984
emma.elvestad@hotmail.com

Ledelse