Meny
Bli medlem

Lokallag

Oslo Senterstudenter
Dordi B. Lerum
+47 959 92 700
dbl@sp.no

Oslo Vest Senterungdom
Ibrahim Ali
+47 979 30 412
 ia@sp.no

Oslo Øst Senterungdom
Markus Søbye
+47 405 29 280
markussoebye@gmail.com