Meny
Bli medlem

Senterungdommen har fire utvalg som er med på å utvikle og bidra til organisajsonen, politisk utvalg (PU), organisatorisk utvalg (OU), internasjonalt utvalg (IU), unge folkevalgt utvalg (UFU) og kontaktfylkesutvalg (KFU). 

Politisk utvalg (PU) Organisatorisk utvalg (OU) Internasjonalt utvalg (IU)

Unge folkevalgte utvalg (UFU) Kontaktfylkesutvalet (KFU)