Meny
Bli medlem
Bli medlem!

Vil du være med å bygge samfunnet nedenfra?

I sentrumsideologien står likeverdstanken, fellesskapstanken og forvaltningstanken sterkt.

Senterungdommen vil bygge samfunnet nedenfra.

Bli medlem

Vi ønsker en radikal desentralisering av makt til et aktivt lokaldemokrati, der borgere i fellesskap utvikler samfunnet. Enkeltmennesker har rettigheter – men også plikter. Vi tror videre at samfunnet trenger å endres over tid, og betegner oss som verdikonservative. Senterungdommen ønsker en balansert utvikling i hele landet og ønsker at innbyggerne skal ha likeverdig tilbud av offentlige goder uavhengig av bosted, alder, kjønn og bakgrunn.

Alle som støtter opp om våre verdier og politikk kan bli medlem fra og med det året de fyller 13 til og med det året de fyller 30.

5 gode grunner til å melde seg inn i Senterungdommen

  1. Bli hørt  

Den som har skoen på vet best hvor skoen trykker. Derfor er vi opptatt av din mening om hvordan ditt lokalsamfunn er og bør være og her er det du som er eksperten. Samtidig som det er vi unge som vet best hvordan unge bør ha det. Vi hører på deg!

  1. Lær mye

Det arrangeres kurs og møter både lokalt, i fylke og sentralt. Med å bli senterungdom kan du lære mye om hvordan politikk blir formet, du kan lære om møtegjennomføring og hvordan du blir bedre til å diskutere og debattere. 

  1. Bli med å forme en bedre verden

Som medlem får du være med å bestemme politikken vår. Senterungdommen har en sterk stemme og bidrar til å forme politikken i Norge. Vi har som grunnholdning at Norge skal være et godt land å bo i, uansett hvor du bor. Vi jobber for en bedre verden hver eneste dag.

  1. Få venner for livet

Bli venn med senterungdommer fra hele Norge. Her får man venner for livet, som alle jobber sammen for at Norge skal bli et bedre land å bo i. 

  1. Dra på sommerleir

 Senterungdommens årlige sommerleir er et av de største arrangementene vi har i løpet av ett år. Her er det interessante faglige påfyll, det er fotballspilling, bading og andre sosiale aktiviteter. Du vil bli kjent med ungdommer fra hele landet.

Kontingentsatser

Ordinært medlemskap: Kr. 60, ordinært medlemskap etter et år er 120,-  (medlemskap i SP inkludert)

Støttemedlemskap:kr. 350,- (Kontonummer2085.07.13015)

Bli medlem: