Praktiske løsninger for hele Norge

Bli medlem!

Vil du være med å bygge samfunnet nedenfra?

I sentrumsideologien står likeverdstanken, fellesskapstanken og forvaltningstanken sterkt.

Senterungdommen vil bygge samfunnet nedenfra.

Vi ønsker en radikal desentralisering av makt til et aktivt lokaldemokrati, der borgere i fellesskap utvikler samfunnet. Enkeltmennesker har rettigheter – men også plikter. Vi tror videre at samfunnet trenger å endres over tid, og betegner oss som verdikonservative. Senterungdommen ønsker en balansert utvikling i hele landet og ønsker at innbyggerne skal ha likeverdig tilbud av offentlige goder uavhengig av bosted, alder, kjønn og bakgrunn.

Alle som støtter opp om våre verdier og politikk kan bli medlem fra og med det året de fyller 13 til og med det året de fyller 30. 

Kontingentsatser

Ordinært medlemskap: kr. 120,-  (medlemskap i SP inkludert)

Støttemedlemskap:kr. 350,- (Kontonummer2085.07.13015)

Det er er 2 måter å bli medlem på: