null

Rogaland Senterungdom

Vårt fylkeslag Senterungdommen i Rogaland har over 200 medlemmer og totalt er det ca 1700 medlemmer i heile landet fordelt på 19 fylkeslag.  Leiaren i Senterungdommen i Rogaland sit òg i landstyre for Senterungdommen. Rogaland Senterungdom er også representert på årsmøtet til Rogaland Senterparti og landsmøte til Senterpartiet gjennom dette og den daglige kontakten med Senterpartiet har Senterungdommen stor påvirkningskraft på politikken i fylket og ellers i landet.

Organisasjonen Fylkeslaget arrangerer gjennom året flere medlemsmøter, temamøter, kurs og flere turer. Rogaland Senterungdom har også 7 lokallag: Haugaland Senterungdom, Jæren Senterungdom, Nord-Jæren Senterungdom Vindafjord Senterungdom, Bokn Senterungdom, Dalane Senterungdom, og Gjesdal Senterungdom. Lokallaga arrangerer eigne arrangement og kurs som er mulig å delta på.

Lokallag

Haugland Senterungdom
Vebjørn Botn
+47 913 93 894

Vindafjord Senterungdom
Ingvild Skare
+47 952 81 592

Gjesdal Senterungdom
Tom Bjarne Vinningland Sitter
+47 979 57 775

Bokn Senterungdom
Jørgen Nilssen
+47 482 41 700

Nord-Jæren Senterungdom
Halvard Bøe
+47 454 14 412

Jæren Senterungdom
Elin Egeland Roda
+47 454 35 374

Dalane Senterungdom
Bjørg Johanne Skipstad Jondal
+47 484 61 756

Ledelse