null

Rogaland Senterungdom

Senterungdommen i Rogaland har over 200 medlemmer. Me har aktivitet i heile fylket. Fylkeslaget har nokre årlege arrangement: Nyttårsbord i januar, Grøn skulering i mars/april og fylkesårsmøte i september. Lokallaga står for medlemskveldar, bedriftsbesøk og kurs.  

Det er nå åtte lokallag i Rogaland: Haugaland Senterungdom som dekker Haugesund, Karmøy, Utsira og Tysvær kommunar, Bokn Senterungdom, Vindafjord Senterungdom, Stavanger Senterungdom som dekker Stavanger, Kvitsøy og Randaberg kommunar, Jæren Senterungdom som dekker Sola, Sandnes, Time, Klepp og Hå kommunar, Gjesdal Senterungdom, Dalane Senterungdom som dekker Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund kommunar og nye Ryfylke Senterungdom (frå des 2019) som dekker Sauda, Suldal og Hjelmeland

Ta gjerne kontakt med din lokallagsleiar om du ønsker å bli med

Lokallag

Haugaland Senterungdom
Lilly Charlotte Tvedt
+47 980 31 377

Vindafjord Senterungdom
Helene Skulerud
+47 486 06 429

Gjesdal Senterungdom
Eirik Gilje
+47 986 27 984

Bokn Senterungdom
Torfinn Mandius Alvestad
+47  913 37 154

Jæren Senterungdom
Janne Håland
+47 452 48 113

Dalane Senterungdom
Mai-Linn Skipstad Jondal
+47 978 52 075

Stavanger Senterungdom
Halvard Bø
+47 454 14 412

Ryfylke Senterungdom
Camilla Hebnes Tobekk
+47 482 02 425

Ledelse