BLI MEDLEM!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.

Kalender

24-26. januar - Landsstyremøte

31.jan - 2. februar - Samling, Unge Folkevalgte

14-16. februar - Sentralstyremøte

19-22. februar - Toppskolering

6. mars - Landsstyremøte

6-8. mars - Vårslepp

24-26. april - Landsstyremøte

#nærfolk