BLI MEDLEM!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.

Kalender

2021

22 - 24. januar -  Utvalgshelg
12 - 14. februar - Sentralstyremøte
17 - 20. februar - Ungdomskandidatskolering
12. mars - Landsstyremøte
17. mars - Sentralstyremøte
19 - 20. mars - Landsmøte Senterpartiet

#nærfolk