BLI MEDLEM!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.

Kalender

2021

12 - 14. februar - Sentralstyremøte
17 - 20. februar - Ungdomskandidatskolering
12. mars - Landsstyremøte
17. mars - Sentralstyremøte
16 - 18. april -
Debattskolering
23 - 25. april - Landsstyremøte

#nærfolk