BLI MEDLEM!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.

Kalender

2021

12. mars - Landsstyremøte
17. mars - Sentralstyremøte
16 - 18. april - Debattskolering
23 - 25. april - Landsstyremøte
2 - 3. juni -Sentralstyremøte
4 - 6. juni - Landsmøte Senterpartiet
18- 20. juni - Sentralstyremøte

#nærfolk