BLI MEDLEM!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.

Kalender

2 - 4. oktober - Landsstyremøte

5. november - Sentralstyremøte

6. november - Landsstyremøte

6 - 8. november - Landsmøte 2020

9. november - Sentralstyremøte

#nærfolk