BLI MEDLEM!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.

Kalender

4 - 6. desember - Sentralstyremøte

2021

8 - 10. januar - Landsstyret
22 - 24. januar -  Utvalgshelg
12 - 14. februar - Sentralstyremøte
17 - 20. februar - Ungdomskandidatskolering
12. mars - Landsstyremøte
12 - 14. mars - Vårslepp
17. mars - Sentralstyremøte
18 - 21. mars - Landsmøte Senterpartiet

#nærfolk