BLI MEDLEM!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.

Kalender

2021

23 - 25. april - Landsstyremøte
2 - 3. juni -Sentralstyremøte
4 - 6. juni - Landsmøte Senterpartiet
18- 20. juni - Sentralstyremøte

#nærfolk