facebook pixel

BLI MEDLEM!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.

Kalender

8.-10. mars: Vårslepp
22.-24. mars: Landsmøte i SP
5.-7. april: Norge i verden - Senterungdommens internasjonale seminar
26.-28. april: Repskap NCF
3.-5. mai: Landsstyremøte
7.-9. juni: Sentralstyremøte
4.-7. juli: Sommarleir
6. juli: 70-årsjubileum

Nye krefter, ny kurs for Norge