Meny
Bli medlem
Artboard 1.jpg

Senterungdommens landsmøte 2022

På denne siden finner du sakspapirer og annen viktig informasjon til Senterungdommens 73. landsmøte. Senterungdommens 73. Landsmøte 18.-20. november 2022. Landsmøtet vil finne sted på Quality Airport Hotel Gardermoen. 

Til nedlasting

 

Praktisk informasjon og etiske retningslinjer

Sakspapirer Internasjonalt program

Resolusjoner Sanghefte Landsmøte for dummies

Sakspapirer

Uttaler/resolusjoner

Resolusjonskomiteens innstilling for prioritering

 1. Studentpolitikk for framtida
 2. Senterungdomen sin Ung-bonde-pakke
 3. En levende havbruksnæring i hele landet!
 4. Krav om rådgjevar inn i klasserom
 5. Reguler lysforurensninga!
 6. Norge må satse på ny kjernekraft-teknologi
 7. Økt satsing på Heimevernet
 8. Ja til mer luftvern!
 9. Ja til kompensasjon for studenter i obligatorisk praksis
 10. Maktbruk i helsesektoren
 11. Tilleggspoeng for fag-/svennebrev
 12. FNs barnekonvensjon må sikres i all  særlovgivning og systemer
 13. Hvem skal lære oss å se verdien i de lokalproduserte matvarene våre
 14. Et strekere nasjonalt jordvern bidrar til økt matsikkerhet!
 15. Transportnæringen trenger unge yrkessjåfører
 16. Krafta i nord
 17. Styrk Øst-Finnmark
 18. Norsk, demokratisk gass for fremtiden – et betinget ja til Wisting-feltet
 19. Stopp Wisting!
 20. Transrettigheter
 21. Strømstøtte på resept
 22. Sett tak på Lånekassens rente
 23. De særnorske co2-avgiftene svekker norsk verdiskaping!
 24. Slå ring rundt vårt matvareproduserende areal
 25. Elever som sliter med å fullføre videregående må følges opp!
 26. Norsk Bistand på avveie
 27. Øyfolket må prioriteres
 28. Sykepleiermangelen må håndteres bedre gjennom økt fokus på tverrfaglighet
 29. Det er på tide å ta menns psykiske helse på alvor
 30. Norsk gasseksport er sikkerhetspolitikk
 31. Ja til punktskriftmenyer ved serveringssteder
 32. Gi sosionomer og barnevernspedagoger autorisasjon nå
 33. En mer tillitsfull og moderne våpenpolitikk
 34. Sats på samisk – i hele landet!
 35. Redusér moms på dyrefôr
 36. Moms på brukte klær
 37. Frivillige skal ikke måtte ofre lønnen for å redde liv!
 38. Avgiftsdifferensiering på drivstoff
 39. Behald Stad Skipstunell i Statsbudsjettet 2023
 40. Medisin mot veterinærvaktkrisen
 41. Samferdsle og rassikring
 42. Styrking av politiet
 43. Styrk rollen til kontanter i samfunnet
 44. Forsvaret må styrkes ytterligere
 45. Stopp lysforurensningen
 46. Kvinnehelse - fortrengt og glemt
 47. Det hastar med tak på utleige av mjølkekvote
 48. Bevar gratisprinsippet i høyere utdanning!
 49. Auka matproduksjon med auka verdiskaping i beitenæringa!
 50. Pengebruk, utenforskap og rus blant ungdom
 51. Krafttak for norsk energipolitikk
 52. Større fleksibilitet i opptakssystemet til høyere utdanning

Til toppen