Meny
Bli medlem
Senterungdommens Stortingsvalgprogram

På denne siden finner du Senterungdommen sitt vedtatte stortingsvalgprogram 2021-2025.

Forside.png

Last ned programmet (bokmål)

Last ned programmet (nynorsk)

Gode liv i hele Norge  
Vi ser verdien av et desentralisert Norge, med gode lokalsamfunn og yrende næringsliv fra nord til sør. Dersom det skal være mulig å bygge og bo hele landet, må staten sikre alle trygge og nære tjenester. Uansett hvor du bor og hvor god råd du har, skal du ha til-gang på grunnleggende tjenester som barnehage, skole, lege og sykehjem. Velferdsstaten vår er et felles gode, som alle skal få ta del i. Vi skal ivareta hverandre, og det betyr at dem som har mest må bidra mest til fellesskapet.

Klok forvaltning  
Senterungdommen er et grønt parti som alltid har satt forvaltning i fokus. Den gode husbondens prinsipp, om at du skal forvalte jorden slik at den er i like god eller helst bedre stand for neste generasjon, er førende for all vår politikk. Vi tror at bærekraftig bruk av våre naturgitte goder – jorden, skogen, fossene og fisken – er den beste måten å utvikle landet. Det er viktig at norske ressurser kommer det norske folket til gode. Vi vil brukepolitikken til å gjøre vårt for et bedre Norge og en bedre verden i fremtiden. Norge kan, og må, gå foran i det grønne skiftet.

Maktspredning   
Muligheten til å holde folkevalgte ansvarlige for sine handlinger, er selve kjernen i folkestyret. Jo kortere vei det er mellom de som fatter vedtak og dem som vedtakene angår, jo sterkere blir denne ansvarliggjøring. Senterungdommen ønsker å desentralisere makt. Vi ønsker et tillitsbasert samfunn, hvor mest mulig makt blir delegert til dem som er i førsterekken – være seg lokalpolitikeren, brannmesteren eller læreren. Mer tillit og nærhet, mindre detaljstyring!