Møteplan

Mai

22 - 24.mai 2020

Juni

05 - 07.juni 2020

Sentralstyremøte

Ut i landet

Juli

02 - 05.juli 2020

Sommerleir

Trøndelag

August

10 - 15.august 2020

Arendalsuka

Arendal

September

11 - 13.september 2020

Oktober

02 - 04.oktober 2020

November

05.november 2020

Sentralstyremøte

Oslo-området

06.november 2020

Landsstyremøte

Oslo-området

06 - 08.november 2020

Landsmøte 2020

Oslo-området

09.november 2020

Sentralstyremøte

Oslo-området