Vedtatte resolusjoner

Internasjonal innsats mot Tyrkias invasjon av Nord-Syria

11.desember 2019

Den tyrkiske invasjonen i Syria har pågått siden 9. oktober, noe som har ført til massive konsekvenser for uskyldige sivile mennesker bosatt i Rojava i Nord-Syria. Rojava er betegnelsen på de kurdisk-dominerte områdene i Syria, som i september 2013 erklærte seg som selvstendige regioner i landet. Sivile menneskeliv har gått tapt, og i følge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er 300 000 mennesker drevet på intern flukt.

Rettigheter til asylsøkere i påvente av utsendelse

11.desember 2019

I 2011 ble det gjennomført en innstramming i utlendingsloven som gjorde at mange asylsøkere, som fram til da hadde hatt arbeidstillatelse og skattekort, ikke lenger kunne jobbe lovlig i Norge. Loven ble myket opp i 2016 slik at det ble lettere å få arbeidstillatelse, men per i dag har papirløse og ureturnerbare asylsøkere ikke rett til arbeid i Norge.

Få Nord-Norge på skinner!

13.november 2019

Det er nå 168 år siden Norges første jernbanestrekning mellom Oslo og Eidsvoll ble åpnet. Nå er det jernbane over store deler av landet. Debatten for å få jernbane til Nord-Norge har vært på bordet flere ganger, men den har aldri vært så aktuell som den er i dag.

Ja til en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen!

13.november 2019

Denne våren vedtok Stortinget å legge ned den norske pelsdyrnæringen innen 2025, og med det for første gang forbys produksjonen av et produkt i Norge som fremdeles er lovlig.

Tegnspråk for framtida

13.november 2019

Ifølge Norges Døveforbund er det rundt 16 500 brukere av norsk tegnspråk. Av disse er ca. 5000 døve. FN har rettet kritikk mot Norge for vår behandling av funksjonshemmede, blant annet på grunnlag av at de forskjellsbehandles i samfunnet. Et skritt på veien mot likebehandling er å løfte tegnspråket frem i samfunnet vårt.

Sats på høyere utdanning i hele landet!

13.november 2019

Det siste året har vært preget av nasjonale protester mot nedleggelser av studiesteder og studietilbud – som i stor grad har vært en konsekvens av strukturreformen innenfor høyere utdanning.

Ja til forbud mot konverteringsterapi

13.november 2019

Friheten til å elske hvem man vil er en grunnleggende menneskerett for alle. Norge ligger i dag langt fremme i utviklingen av et samfunn der mennesker, uavhengig av legning, har samme rettigheter og er beskyttet mot trakassering og overgrep. Denne kampen er derimot langt fra over.