Vedtatte resolusjoner

Norge trenger flere legespesialister!

04.mars 2019

Legestudiet er i dag et løp som baserer seg på at de aller fleste søker på en LIS1-stilling etter endt utdannelse. LIS1 står for lege i spesialisering 1 og erstatter det som før het turnuslege. Disse stillingene må legene igjennom for å kunne spesialisere seg videre til å bli allmennlege, kirurg, hjertelege, kreftlege eller annen type spesialist. Uten gjennomført LIS1 kan en lege stort sett kun jobbe som vikar.

Styrk språkforståelsen!

04.mars 2019

De Skandinaviske språkene er i nær slekt og har vært enkelt å forstå om hverandre på tross av noen forskjeller. Samtidig gir språkfelleskapene i Norden oss tilgang til et felles studie- og arbeidsmarked og styrker Norden som region.  Likevel viser en ny forskningsrapport om «ungdommens forståelse av dansk, svensk og norsk» at vi har blitt dårligere til å forstå de skandinaviske språkene.

Senterungdommen krever opprydning i helsesektoren!

04.mars 2019

Senterungdommen er bekymret for fremtidas helsevesen. Norsk Sykepleieforbund anslår at om 20 år vil vi mangle 30 000 sykepleiere om vi ikke gjør noe nå. Vi er opptatt av at folk skal ha gode tjenester uansett hvor man bor, både innen spesialist-helsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Skrot regjeringens sukkeravgift – vern om norske næringsmiddelprodusenter

04.mars 2019

I statsbudsjett for 2017 lanserte regjeringen en sukkeravgift, som over natta økte avgiften på sjokolade og sukkervarer med 83 prosent. Samtidig økte avgiften på leskedrikk og siruper med 42,3 prosent.

Skyting for mestring

04.mars 2019

I dag anslås det at omtrent 20% av elever i grunnskolen sliter med mestringsfølelsen.Videre har 4,3% av gutter og 1,7% av jenter AD/HD. Nå ivaretas disse elevene av spesialundervisningsordningen. Likevel opplever altså disse elevene i liten grad mestring på skolebenken. En av grunnene til dette, kan være at tiltak i liten grad er tilpasset den enkelte elev.

Bevar kraftinntektene lokalt

04.mars 2019

Dagens beskatning av kraftselskapene medfører at en stor del av verdiskapingen knyttet til kraftinntektene ikke tilfaller lokalt eller regionalt.

Gratis tipstelefon til politiet

04.mars 2019

I dag er politibiler over hele landet merket med nummere 02800. Dette er den nasjonale tipstelefonen til politiet. Å ringe dette nummeret koster ikke bare vanlig takst, men over. Prisen vil dessuten avhenge av hvilken mobiloperatør du har.