Vedtatte resolusjoner

Senterungdommen erklærer sentraliseringskrise

06.mars 2020

Vi har alle et sted vi kaller hjem. Det kan være det er der vi er i fra, har vår identitet og våre røtter, eller det kan være der vi en gang i fremtida skal flytte for å gro nye røtter og skape ny identitet. De siste årene har landet vårt blitt utsatt for en historisk, men historieløs, sentralisering. Dersom alle skal ha et sted å flytte hjem til, må vi gjøre noe med den høyreskapte sentraliseringskrisa! 

Styrk NATO som forsvarsallianse

10.februar 2020

North Atlantic Treaty Organization (NATO) ble opprettet i 1949, og medlemslandene er land i Europa og Nord-Amerika. Målet til NATO er å skape sikkerhet og frihet og er hovedgrunnen til at vi ikke har hatt en storkrig i Europa siden 1945. Artikkel 5 i Washington-traktaten forteller at angrep på et av landene, lokalisert i Europa og Nord-Amerika, er et angrep på alle land i alliansen. 

Fyrverkeri må reguleres strengere

10.februar 2020

Nyttårsaften er en festkveld som mange gleder seg til. Den markerer slutten på et år, og starten på et nytt. Samtidig er det mange som gruer seg til denne kvelden, med god grunn. Fyrverkeri gjør kvelden uutholdelig for mange dyr. 

Gjør Oljefondet grønt!

10.februar 2020

Senterungdommen syns det er viktig og bra at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) nå kan investere i unotert fornybar infrastruktur. Selv om vi er glad for at denne type investeringer nå er mulig, mener vi andelen ikke er stor nok. Senterungdommen mener at man må doble de miljørelaterte mandatene fra 120 mrd. kroner til 240 mrd. for å gi rom for større investeringer innenfor feltet. De miljørelaterte mandatene rettes mot miljøvennlige eiendeler eller teknologi, som klimavennlig energi, energieffektivisering, karbonfangst og -lagring, vannteknologi og håndtering av avfall og forurensning. 

Lokalt næringsliv + skolen = sant

10.februar 2020

Samfunnets syn på hvordan en skolehverdag skal se ut har endret seg gjennom tidene. De fleste er enige i at puggeskolen har det helt fint på historiens gravplass, men vi er langt ifra i mål med å skape verdens beste skole. I de nye læreplanene er det mer fokus på arbeidsliv og gründervirksomhet i skolen, men dette arbeidet mangler en viktig brikke.

Flytt iskanten sørover

01.februar 2020

I løpet av våren skal Stortinget avgjøre hvor langt nord vi skal sette grensen for norsk oljeleting. Forslaget om å flytte iskanten lenger nord i Barentshavet har skapt reaksjoner fra både fiskere og miljøvernere. Senterungdommen er derfor tydelige på at iskanten istedenfor må flyttes sørover!

Internasjonal innsats mot Tyrkias invasjon av Nord-Syria

11.desember 2019

Den tyrkiske invasjonen i Syria har pågått siden 9. oktober, noe som har ført til massive konsekvenser for uskyldige sivile mennesker bosatt i Rojava i Nord-Syria. Rojava er betegnelsen på de kurdisk-dominerte områdene i Syria, som i september 2013 erklærte seg som selvstendige regioner i landet. Sivile menneskeliv har gått tapt, og i følge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er 300 000 mennesker drevet på intern flukt.