Vedtatte resolusjoner

Lisensjegere skal skjermes for offentligheten

11.januar 2021

Innen norsk ulveforvaltning er konfliktnivået høyt, og ulvejegere utsettes for både hets og trusler. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har derfor bedt lima- og miljødepartementet om at lister over lisensjegere skal unntas offentligheten. Dette har blitt avslått.

Stemmerettsalder og myndighetsalder må samsvare

11.januar 2021

I de senere årene har man sett en tendens i samfunnet, hvor folk i ung alder velger å i større grad engasjere seg politisk. I Norge er myndighetsalderen 18 år, noe som innebærer at vi som enkeltmennesker selv kan slutte juridisk bindende avtaler, råde over egen økonomi, og stemme og stille til valg ved stortings-, fylkestings- og kommunevalget. Samtidig ser vi at unge i større grad engasjerer seg politisk.

Ja til eit organisert arbeidsliv, ogso i luftfarten!

11.januar 2021

I oktober vart det kjend at det ungarske flyselskapet "Wizz Air" skulle starte med innanriksruter i Noreg. Selskapet er et sokalla "lågprisselskap" som sel  flybillettar til under hundrelappen i landet vårt.

Norge trenger en troverdig bistandspolitikk

11.januar 2021

Historisk har Norge vært en viktig bidragsyter for å bekjempe urettferdighet og ustabilitet i verden. Klimaendringene rammer mennesker rundt i verden urettferdig, og bidrar til større utfordringer når det kommer til blant annet sult og fattigdom. Senterungdommen er opptatt av å bidra til en tryggere verden gjennom klok bruk av bistandsmidler og internasjonalt samarbeid.

Inntaksordning i videregående skole

07.desember 2020

I dag bestemmer fylkeskommunen hvilken inntaksordning de ønsker for de videregående skolene i sitt fylke. Overordnet har to ordninger vært sentrale for fordelingen av elever:

  • Nærskoleprinsippet går ut på at elevene blir prioriterte søkere til den skolen som ligger nærmest der de bor. Prinsippet praktiseres ulikt i de ulike fylkene.
  • Karakterbasert inntak går ut på at elevene konkurrerer om plassene, og at de elevene med de høyeste karakterene blir prioritert først.

Sterkere statlig styring av Equinor

07.oktober 2020

I de ti oljebudene fra Meld. St. nr. 76 (1970-1971) ble det stadfestet at «… det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og utenlandske oljeinteresser.» I kjølvannet av dette ble Statoil opprettet i 1972 som et statsoljeselskap for å sikre norsk deltagelse og kompetanse i oljeutvinningen på norsk sokkel.

Nei til WTOs datahandelsregler

07.oktober 2020

Hvert år arrangerer Verdens handelsorganisasjon (WTO) verdens økonomiske forum. I Davos i 2019 ble 76 nasjoner enige om å arbeide for et regelverk knyttet til elektronisk handel, til tross for at 88 WTO-land var imot. Landene som ikke ble med i forhandlingene er i hovedsak utviklingsland som ikke har kommet langt teknologisk og som ikke vet hvordan slike regler vil påvirke deres utvikling. Norge er et av landene som har blitt med i forhandlingene om et slikt regelverk.