Vedtatte resolusjoner

Evakuer Moria no!

15.september 2020

I 2015 blei flyktningleiren Moria oppretta på den greske øya Lesvos. Leiren er berekna for 3 000 menneske, men har lenge vore overfylt. Per september er det estimert at det bur omlag 13 000 i Moria-leiren, og mange av desse er barn. Den desperate situasjonen er eit felles europeisk ansvar. Som eit ressurssterkt land må vi ta vår del av ansvaret. Som eit ressursrikt land må vi ta vår del av ansvaret. Dersom alle europeiske land tek inn 500 flyktningar frå Moria vil vi kunne hjelpe alle som no har mista alt dei har.

Skjerp LHBTQ-rettighetene i Polen nå!

15.september 2020

I Polen er det ikke lov å være gift eller være i et partnerskap med samme kjønn. I tillegg har flere byer og regioner i Polen erklært seg for LHBTQ-frie soner. Landet så bedring i 2004 når de ble med i EU, men etter Duda vant presidentvalget i 2015 har situasjonen forverret seg for LHBTQ-miljøet og for deres rettigheter. Presidenten har uttalt at «LHBTQ er ikke mennesker, det er en ideologi».  

Norge må si nei til Mercosur-avtalen

15.september 2020

Norge har gjennom EFTA blitt enige om et utkast til en handelsavtale med Mercosur-landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay. Avtalen tar sikte på å gi tollfri markedstilgang for norske varer og økt forutsigbarhet i eksportnæringen som sikter seg mot landene i regionen. Avtalens utkast skal også åpne nye muligheter for å jobbe med klimarelaterte spørsmål og menneskerettigheter blant samarbeidslandene. 

Kashmir-konflikten

15.september 2020

I flere tiår har befolkningen i Kashmir levd under uroligheter, borgerkrig, vilkårlige drap, bombinger og overgrep. I samme periode har India og Pakistan mislyktes i å få til en varig fredsavtale mellom landene over Kashmir.

Hundens helse må komme først!

15.september 2020

Helseproblemer knyttet til avl av rasehunder er et tema som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Etter mange år med menneskebestemt avl, heller enn naturlig seleksjon, sliter mange raser nå med konsekvensene. Avlsproblemene kommer både av at fokus på å avle fram egenskaper knyttet til hundens utseende i seg selv har gitt helseproblemer, og at innavl og begrenset genvariasjon har økt sjansen for sykdom.

Kortbanenettet må utviklast

15.september 2020

Høgre-regjeringa har sett ned eit utval for å sjå på konsekvensane av økt globalisering for luftfart og miljø. Utvalet har konkludert med at det vil vere klokt å legge ned fleire av flyplassane som utgjer kortbanenettet, og heller satse på færre og større flyplassar. Senterungdomen meina at det vil vere å gå baklengs inn i framtida.

Norge må innføre klimatoll

06.august 2020

Norge har i dag et av verdens høyeste avgiftsnivå på klimagassutslipp. Dette gjør det fristende og lønnsomt for norske bedrifter å legge produksjonen til land med lavere utgifter og vanskeligere for norske bedrifter å konkurrere i Norge og verden. Slik karbonlekkasje, gjør at utslippet av klimagasser ikke forsvinner, men kun blir flyttet til et annet sted i verden. Dette er negativt for norske arbeidsplasser, arbeidsvilkår og klima.