Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Senterungdommens regjeringskrav

05.11.2016

Historisk har Senterpartiet kunnet samarbeide både til høyre og venstre i politikken, som sentrumsparti med evne til å finne praktiske, pragmatiske løsninger. Vi deler verdigrunnlag med høyresiden i spørsmål om individets ansvar, privat eiendomsrett og menneskets grunnleggende rettigheter. Som venstresiden frykter vi ikke å bruke staten som et virkemiddel for å nå våre mål, særlig i spørsmål om rettferdig fordeling.

Skal Senterpartiet gå inn i regjering etter stortingsvalget i 2017, må regjeringsgrunnlaget være tufta på en ny kurs for Norge. Senterpartiet skal innta klare standpunkter i valgkampen og i potensielle regjeringsforhandlinger. Vårt parti må være villige til å inngå kompromiss samtidig som vi får gjennomslag for det som er viktigst for oss.

Dette må bli viktig for Senterpartiet i eventuelle regjeringsforhandlinger:

 • Norsk handelspolitikk skal ikke kunne sette folkestyret til side. EØS-avtalen må erstattes med frihandelsavtale.

 • Sivil beredskap er en av samfunnets mest grunnleggende oppgaver. Vi vil stanse fjernpolitireformen, og erstatte den med en reell nærpolitireform.

 • En endret jordbrukspolitikk som øker matproduksjonen på norske ressurser

 • En offensiv klimapolitikk som sørger for at vi når målene fra Paris-avtalen

 • Desentralisering av statlige arbeidsplasser og oppgaver til kommunene, og styrke den autonome kommune

 • Styrke arbeidet for fattigdomsbekjempelse internasjonalt og nasjonalt

 • Stanse kommune- og regionreformen

For å få en best mulig kurs for Norge og gjennomslag for vår politikk anbefaler Senterungdommen et regjeringsalternativ utgått av Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet.

På grunnlag av dette, anbefaler Senterungdommen følgende regjeringsalternativer, i prioritert rekkefølge:

 • Ap, KrF, Sp

 • Ap, Sp (Dette alternativet betinger at Ap og Sp har flertall sammen på Stortinget)

 • Sv, Ap, Sp, KrF

 • Rødgrønt alternativ


Vedtatt av Senterungdommens landsmøte 5. november 2016