Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Larver, alger og trevirke, en del av fremtidens matproduksjon

15.06.2018

I 2015 importerte Norge 422 tonn soyabønner, mye av dette blir brukt i kraftfor. Dette er miljøfiendtlig og lite bærekraftig i et langsiktig perspektiv. For å løse dette mener Senterungdommen at Norge må være en pioner innen fremtidens ressursutnyttelse.

De siste års forskning på feltet viser lovende resultater: larver fremdyrket i trevirke eller matavfall, er et eksempel på fremtidens proteinkilder. Trevirke kan gjennom enkle biologiske-prosesser omgjøres til protein som kan iblandes kraftfor. Vår store kystlinje passer godt for storskala dyrking av rødalger, enda et eksempel på en ressurs som i fremtiden kan sikre Norsk mat på Norske ressurser.

Dette er noen eksempler på hvordan teknologi og innovasjon er en del målet mot å sikre Norges selvforsyning og minske landbrukets miljø-avtrykk. Senterungdommen mener at løsningen ikke ligger i en enkelt idé, men at fremtidens landbruk vill kreve at vi utnytter alle våre tilgjengelige ressurser basert på bærekraft og effektivitet.

Senterungdommen vil:

  • At forskningsmidler investeres i nyskapende innovasjonsprosjekter innen matproduksjon og sikre at disse blir utprøvd i storskala-piloter.
  • Arbeide aktivt for at Norske ressurser skal dekke fisk og husdyr sitt proteinbehov og på sikt utfase soya-protein til bruk i kraftfôr.