Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Kortbaneflyplasser - høyere verdi enn kostnad

26.11.2018

Vi ser dette opp mot regjeringas flyavgifter, og mener at tilbakelagt distanse og flystørrelse må tillegges større vekt i utforminga av avgiftene. Resultatet har vært rutekutt, og at samferdselstilbudet for reisende i distriktene har blitt dyrere og dårligere. Det er en næringsfiendtlig politikk, og en politikk som rammer i form av dyrere flybilletter for vanlige folk og mindre fleksibilitet i reisemønster. Derfor vil Senterungdommen satse på det norske kortbanenettet, som en viktig leverandør av transporttjenester for en betydelig del av landet, Verdien av å bygge landet sammen er større enn kostnaden ved å drifte mindre flyplasser.

Senterungdommen vil

  • Videreutvikle kortbanenettet i Norge. Antallet FOT-ruter bør økes fra dagens nivå.
  • Endre innretninga på flyavgiftene, slik at kortbanenettet kommer bedre ut enn i dag.
  • Motvirke en urimelig høy prisstigning på innenlandsflygninger på kortbanenettet, sett opp mot utanlandsflygninger.
  • Sikre bedre rammevilkår for de mindre flyplassene.
  • Stoppe svekkinga av rutetilbudet på kortbanenettet i distrikts-Norge, ikke minst av hensyn til næringslivet rundt omkring i landet.
  • Jobbe videre for prosjekter som gjør at biodrivstoff og etter hvert elektrisitet skal være gode alternativer til fossilt brennstoff.
  • Legge til rette for at norsk luftfart blir utslippsfri innen 2040
  • At inntektene fra flyseteavgifta avsettes til et fond hvor norske flyselskap kan søke om midler for å gjøre utslippsreduserende tiltak