Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Framtiden krever en grønn omstilling

28.03.2023

Klimakrisen krever enda mer av hele det internasjonale samfunnet for å kutte utslipp og klare den grønne omstillingen som kreves. I Norge har det over tid blitt kuttet for lite utslipp og potensialet for å kutte utslipp er stort i alle sektorer.

Det er helt riktig med dagens uroligheter og store energibehov at Norge er en stabil og forutsigbar eksportør av olje og gass til Europa. At landets viktigste næring skal utvikles og ikke avvikles står sentralt for Senterungdommen.

Samtidig er det i denne næringen at vi har den nøkkelkompetansen som vil sikre oss nye industrier og arbeidsplasser. Derfor er det sentralt at oljenæringen er en del av den grønne omstillingen og veien mot klimamålene for 2030 og 2050.

Regjeringens satsning på nye industriprosjekter på land viser at potensialet er stort for nye industrieventyr i Norge. Samtidig opplever mange lokalsamfunn knapphet på krafttilgang og NVE har pekt på at vi kan ha et kraftunderskudd allerede i 2026. Mer tilgjengelig kraft kan muliggjøres med oppgradering av vannkraftverk, energieffektivisering og havvind, samt kjernekraft på lang sikt. Vindkraft på land skal ha lokal forankring. Grønne industriprosjekter som skaper nye arbeidsplasser, kutter utslipp og kommer lokalsamfunn til gode skal ha fortrinn på kraftressursene i fremtiden. Datasentre som driver med mining og tilsvarende bør nedprioriteres når det kommer til tilgang på kraft.

For å lyktes med den grønne omstillingen krever det at vi kutter utslipp, produserer mer kraft slik at vi får etablert nye industrier og viktige arbeidsplasser for fremtiden. For fremtidige generasjoner er det helt avgjørende at verden når klimamålene, og Norge må naturligvis bidra med sitt.

Senterungdommen mener:

  • Utslipp må kuttes i et raskere tempo i hele samfunnet
  • Satse på mer kraftutbygging og bedre nett i hele landet
  • At kraftressurser i fremtiden må anvendes slik at det kommer lokalsamfunn til gode
  • At det må bygges ut elbilladere frem til det er god ladedekning i hele landet
  • At sokkelen ikke skal elektrifiseres med strøm fra land
  • At klimaavgifter skal bidra til omstilling, og skal ikke svekke næringsliv og industrisatsninger i Norge.
  • At grønn industri må prioriteres foran datasentre når det er knapphet på kraft
  • At støtten til ENØK-tiltak økes kraftig for privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor gjennom ordninger som Enova og Husbanken
  • At landbruket, som den eneste næringa som har inngått en klimaavtale med staten, må få de insentiver som skal til for å nå disse målene, eksempelvis gjennom et styrket Bionova
  • At det er det svarte og fossile karbonet som er årsaken til klimakrisa, ikke det grønne. Tiltak skal iverksettes deretter

Vedtatt av landsstyret mars 2023