Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Stans importen av tollfritt storfekjøtt fra SACU-landene

21.02.2022

Det meste av det utenlandske storfekjøttet vi finner i de norske butikkene i dag kommer fra SACU-landene (sørafrikanske tollunionen) og da spesielt fra Namibia og Botswana. En årsak til dette er handelsavtale EFTA-landene har mellom SACU-landene, som blant annet innebærer at det er opprettet en tollfri kvote for storfekjøtt fra Lesotho, Namibia og Botswana. I tillegg til å gi en tollfri kvote på storfekjøtt opplyser også Namibias offisielle kjøttstatistikk fra 2015 at Norge betaler 72 prosent mer for storfekjøttet sammenlignet med andre Europeiske land. Samtidig er Namibia og Botswana globalt å regne som mellominntektsland/ høyere mellominntektsland og går dermed ikke under de minst utviklende landene, der det anbefales å gi null toll for alle varer.

En masteroppgave ved Norges Handelshøyskole, «Norwegian beef trade with Botswana and Namibia» konkluderer med at eksportselskapene i Botswana og Namibia får bedre priser i Norge enn i andre lukrative markeder. Samtidig er selskapenes fortjeneste er betraktelig bedre enn fortjenesten til bøndene som leverer kyrene. Masteroppgaven konkluderte med at de norske importørene tjente også godt på handelen siden salgsprisene i Norge er betydelig høyere enn kjøpesummen i Afrika.

Senterungdommen er positiv til å bruke frihandel som et virkemiddel til å utvikle økonomien til fattige land. Likevel må vi ikke risikere å utsette selvforsynte og sårbare norske landbruksvarer i en slik frihandel. Videre kan det å gi mye mer valuta for en handelsvare, sammenlignet med andre land, med på å gjøre de i for stor grad økonomisk avhengige av oss, noe som på sikt kan ha negative konsekvenser.


Senterungdommen vil:

  • Arbeide på sikt å fjerne den tollfrie kvoten på storfekjøtt som ligger i handelsavtalen mellom EFTA-landene og SACU-landene.
  • Erstatte den tollfrie kvoten av storfekjøtt i avtalen med andre produkter som Norge ikke har som mål å være selvforsynt av.
  • Undersøke om den tollfrie kvoten i handelsavtalen fungerer etter formålet for bøndene i SACU-landene
  • Sikre økt selvforsyning og lengre lokale verdikjeder knyttet til matproduksjon i SACU-landene. 

Vedtatt av sentralstyret februar 2022