Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Slik skal Norge holde hjulene i gang

25.05.2020

De nødvendige smitteverns tiltakene har ført til at vi har gått inn i en dyp finanskrise. Mange personer og bedrifter har opplevd at næringsgrunnlaget har forsvunnet over natten. I Norge er det nå over 450 000 arbeidsledige og permitterte. Dette er de høyeste tallene vi har sett siden 30-tallet.

Nå er det derfor viktigere enn noen gang å sørge for at norsk arbeidsliv og industri holder hjulene i gang. Staten må legge til rette for mer lokal verdiskapning. Skal vi klare det, så må vi se og satse på hele landet! Senterungdommen mener at tiden er inne for at staten må ta ansvar og fremskynde store investeringsprosjekt som vil være lønnsomme for samfunnet på sikt.

Skal vi klare det mener senterungdommen at:

1. Staten må fremskynde store innvesterings prosjekter for å få fart på grønn norsk industri:

Norge må ta sats og gå inn i den grønne omstillingen. Vi må skape nye og trygge arbeidsplasser som står seg inn i fremtiden. Arbeidsplasser i hele landet er avgjørende for å bygge landet opp igjen etter korona-krisa. 

Realisere fullskala karbonfangst og lagring ved: Norcem, Brevik og avfall forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Prosjektene skal også inkludere transport og langsiktig lagring av Co2.   

Havvind prosjekter må fremskyndes og realiseres: Vi ser nå at konkurransen om å vinne Havvind kappløpet tilspisser seg. Norge må bruke den ledige kapasiteten til å fremskynde store havvind prosjekter og realisere to fullskala havvind parker.

Hydrogen: Parallelt med at arbeidet med norsk hydrogen produksjon intensiveres må også prosjekter med hydrogendrevne hurtigbåter, lastebåter og hydrogendrevne nullutslippscruise igangsettes. Arbeidet skal utføres i Norske verft.

Skogsindustri: Fremskynde innvesteringer som skaper lengere verdikjeder i Norsk skogsindustri og enda flere nybygg må bygges i tre. Det overordnede målet skal være at norsk tømmer skal foredles i Norge og etablere et nasjonalt anlegg for gjenvinning av tre.

Norske entreprenører: Skal ha førsteretten på kontrakter på store samferdselsprosjekter. Kontraktene må utarbeides på en slik måte at norske entreprenører er konkurranse dyktige. Vi har mange gryteklare samferdselsprosjekt, både små og store, som står klar i hele landet. Disse må settes i gang så snart som mulig for å skape en motkonjunktur.

Norsk Sokkel: Arbeidsplassene og inntektene som finnes på norsk sokkel er viktige for fremtidenes grønne skifte. Derfor må staten aktivt inn og sikre aktiviteten på sokkelen også i tiden framover. Konkrete tiltak som må på plass er:

  • Forsering av elektrifisering av sokkelen.
  • Etablering av en midlertidig endring i petroleumsregimet som gir operatørselskapene adgang til direkte utgiftsføring av investeringer. Tiltaket må utformes målrettet og være tidsbegrenset, og forutsette ny aktivitet.
  • Utvikling av teknologi for plugging av gamle brønner

Opprette et grønt investeringsselskap: Med 100 milliarder kroner i kapital som skal investere i ny, grønn industri over hele landet. Det skal etableres ett eller flere fullskala produksjonsanlegg for alternative proteinkilder til importert soya. Det skal også gis støtte til mindre og lokale produksjonsanlegg.

 

2. Det skal være lett å feriere i Norge i år!

Korona viruset har rammet norsk reise og næringsliv hardt. Det er derfor viktig at staten bidrar det den kan for å gjøre det lett for alle og feriere i Norge. Bra for folk og viktig for næringslivet.  

Billig kollektiv transport: Alle tog og buss selskap skal gå sammen for å opprette et «Norges reise» kort, slik at man billig kan forflytte seg rundt i hele landet med en billett.

Næringsliv, transport og stat må samarbeide: Norge som ferie destinasjon må gjøres mere attraktivt for nordmenn. Visit Norway må videreutvikles slik at de kan tilby pakketurer i Norge der både private og offentlige aktører samarbeide for å gjøre det lettere og nyte Norge.

 

3. Kultursektoren må rettferdig kompenseres:

Kultursektorene sine inntekter har blitt revet bort over natta. Senterungdommen vi må ha en rettferdig kompensasjon som sikrer kulturtilbud for framtida.

Kulturarrangementer med bortfall i billettinntekter: Skal rettferdig kompenseres slik at det sikres fremtidig drift.

Ny musikk og kultur: Selvstendig næringsdrivende som lever av å formidle og produsere kultur skal få tilskudd til å produsere nytt materiale i en tid der oppdrag uteblir.

Frivillige lag og organisasjoner må kompenseres: Som følge av koronapandemien har idrettslag og frivillige organisasjoner over hele landet mistet sine inntekter, både på grunn av bortfall av dugnader og større arrangementer. Skal vi fortsatt ha en sterk og mangfoldig frivillig sektor, må frivillige lag- og organisasjoner skal så langt det lar seg gjøre kompenseres for tapte inntekter på grunn av koronapandemien.