Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Vi vil sikre billigere boliger for studenter

24.04.2023

Vi har mistet kontrollen over leiemarkedene i de største byene våre. I store byer som Oslo ser vi at økende leiepriser fører til større forskjeller mellom folk. Senterungdommen vil ta tilbake kontrollen over leiemarkedene ved å innføre treffsikre tiltak som bidrar til lavere leiepriser og mer rettferdige vilkår for leietakere i de største byene.

Senterungdommen vil kjempe for et rettferdig og bærekraftig boligmarked som gir alle unge en mulighet til å leie, etablere seg og bygge en fremtid i både by og bygd. Vi vil se på muligheten til å innføre pristak eller andre typer prisreguleringer for leiligheter og rom i kollektiv, for å sikre lavere og forutsigbare boligpriser for unge rundt om i landet.

Senterungdommen vil derfor:

  • Fortsette arbeidet for å øke antallet studentboliger i de største byene.
  • Innføre strengere krav til utleiere enn det som er i dag.
  • Styrke leie til eie-ordninger.
  • Økte beskatningen på sekunder-bolig til utleie. Skatten skal øke i takt med antall sekundærboliger.
  • Økte beskatningen på sekunder-bolig til utleie. Skatten skal øke i takt med antall sekundærboliger.
  • Heve maksgrensen i BSU til 30 000 kroner i årlig sparing og 400 000 i totalbeløp, samt heve skattefradraget med tilsvarende økning av årlig innskudd

Vedtatt i april 2023 av landsstyret