Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Tilgang på mat er en menneskerettighet

17.10.2022

Prisvekst på matvarer har ført til stor oppmerksomhet og utløst en krise for særlig importavhengige land. Mange av disse landene har en sårbar økonomi og fattigdomsproblemer. Russlands invasjonskrig og ødeleggelser i Ukraina har bidratt til en enorm matvarekrise. Over tid har landbruksbistand og matsikkerhet blitt nedprioritert globalt og konsekvensene har betydd at flere utviklingsland har svært dårlige forutsetninger for å ha en fungerende matproduksjon.

Senterpartiet i regjering har for alvor satt matsikkerhet på dagsordenen. Nye investeringer i landbruket til utviklingsland og nybrottsarbeid med fokus på å etablere lokale verdikjeder er viktige steg i ny retning. Dette arbeidet må forsterkes og intensiveres med større omdisponeringer i bistandsbudsjettet til mer landbruksbistand og satsning på matsikkerhet.

Senterungdommen anser matsikkerhet som en grunnleggende rettighet. Et fungerende landbruk og støtte til den lokale bonden er helt avgjørende for å sikre denne viktige beredskapen og forsyningen. Økt matsikkerhet kan bidra til å dempe faren for uroligheter, konflikt og sult. Derfor er det helt nødvendig med en styrket videreføring av satsningen på norsk landbruksbistand og investeringer innenfor landbruket.

Senterungdommen mener:

  • Norge må jobbe for en større global innsats for matsikkerhet
  • Det internasjonale samfunnet må motvirke de negative konsekvensene for matsikkerhet som følge av Russlands krigføring i Ukraina
  • Videreføre prioriteringen av matsikkerhet og landbruksbistand i utviklingspolitikken
  • Norge må samarbeide tett med lokale myndigheter og næringsliv for å sikre bred oppslutning for økt lokal matproduksjon

Vedtatt av landsstyret oktober 2022