Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Strømpriskrisen skyldes EUs uansvarlige energipolitikk

04.10.2022

Russlands krigføring i Ukraina bidro til en omfattende energikrise på kontinentet vårt. Putin startet allerede i fjor sommer å redusere gasseksporten til EU og dermed drive strømprisene opp for husholdninger og næringsliv i hele det europeiske energimarkedet. EU på sin side har over tid hatt en politikk som har ført til tettere tilknytning til russisk gass og utfasingen av regulerbar kraft. Summen av dette har gjort det europeiske energimarkedet svært sårbart og utsatt.

Norge ble dessverre tilknyttet dette dysfunksjonelle energimarkedet gjennom vedtak gjort under Erna Solberg. Derfor opplever norske strømforbrukere i Sør-Norge en enorm prissmitte og høye strømpriser. Midt-Norge og Nord-Norge slipper disse prisene som følge av manglende overføringskapasitet. Senterungdommen mener at eksport av regulerbar kraft til Europa burde stanses umiddelbart og frem til vannmagasinene er fylt opp til et forsvarlig nivå.

Det bør være uaktuelt for Norge å innføre et pristak på norsk gass uten at Norge gis anledning til å regulere krafteksporten og sikre norsk forsyningssikkerhet. Senterungdommen mener det er helt nødvendig at regjeringen ivaretar norske interesser i møte med den alvorlige energikrisen som utspiller seg i Europa.

Senterungdommen mener:

  • At Russland bærer hovedansvaret for energikrisen i Europa
  • At EU bærer et stort ansvar gjennom årevis med uansvarlig energipolitikk
  • At Norge må stanse eksporten av regulerbar kraft
  • At det bør være uaktuelt med pristak på norsk gass uten at Norge får stanset eksporten av regulerbar kraft
  • At strømstøtte både sikrer en lavere strømregning til strømforbrukere og samtidig sikrer forsyningssikkerheten gjennom vinteren

Vedtatt av sentralstyret september/oktober 2022