Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Stans oppsplittingen av jernbane nå

04.10.2022

Solberg-regjeringen opprettet jernbanedirektoratet for å iverksette jernbanereformen og konkurranseutsettingen på jernbanen. Direktoratet har siden stått i front for oppsplitting og ansvarspulverisering av jernbanen til stor motstand fra berørte ansatte, fagforeninger og tillitsvalgte. At det ble regjeringsskifte, har tydeligvis ikke hatt en stor nok effekt på direktoratet. Tidligere i høst varslet de at Flytoget kunne få tildelt en av de to pakkene med togkjøring på Østlandet. De umiddelbare reaksjonene fra jernbanesektoren har vært forståelige og planene er i strid med det Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble enige om i Hurdalsplattformen. Senterungdommen har lite forståelse for hvilke samfunnsoppdrag jernbanedirektoratet har å løse all den tid jernbanereformen ikke videreføres. Derfor er det riktig å umiddelbart planlegge for at direktoratet legges ned. Det vil spare samfunnet for unødig byråkrati, kostnader og ressurser. For å utnytte togkapasiteten gjennom Oslo best mulig bør regjeringen slå sammen Flytoget og Vy slik at tilgjengelig kapasitet kan gi et enda bedre togtilbud til reisende.

Senterungdommen vil:

  • At regjeringen igangsetter arbeidet med å legge ned jernbanedirektoratet
  • At prosessen med forhandlinger om togkjøring på Østlandet stanses
  • At Vy får tildelt den samlede togkjøringen på Østlandet.
  • At Flytoget slå sammen med Vy og at Vy dermed sikrer maksimal utnyttelse av kapasiteten på Østlandet
  • Kreve at Samferdselsministeren gjennomfører det som står i Hurdalsplattformen.

 

Vedtatt av sentralstyret september/oktober 2022.