Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Senterungdommen krever opprydning i helsesektoren!

04.03.2019

For mange ansatte er helsesektoren i dag preget av midlertidige stillinger, dårlige kontrakter, lave stillingsbrøker og utstrakt bruk av vikarer. Dette skaper en stor uforutsigbarhet for de ansatte som rammes. Et liv i midlertidighet sette livet på pause. Dette er den moderne husmann, med staten som arbeidsgiver. Dette reagerer Senterungdommen sterkt på.

Usikkerheten for arbeiderene rammer også kvaliteten på tjenestene. Resultatet blir lite kontinuitet, mistrivsel og hyppige sykemeldinger.

For å sikre fremtidens helsetjenester må vi også styrke sykepleierutdanningen. I dag er det store lokale forskjeller på sykepleierutdanningen, avhengig av hvor du studerer. Et viktig tiltak for å løse dette er å styrke finansieringen av sykepleierutdanningen og dermed tilrettelegge for økt individuell oppfølging i studiet. For å imøtekomme fremtidige behov i sektoren ønsker vi å øke kapasiteten for å utdanne nok sykepleiere. Det er viktig at dette ikke går på bekostning av kvalitet og kompetanse. Derfor må vi sikre tilstrekkelig med praksisplasser av god kvalitet slik at det vil tilsvare antall studieplasser. Vi må også stille større krav til veiledere i praksis, og på den måten bidra til økt kvalitet i utdanningen.

Senterungdommen vil:

  • Kraftig begrense utlysningen av stillinger med lav stillingsbrøk, heltidsstillinger skal være hovedregelen.
  • Begrense bruken av vikarer i helsesektoren.
  • Iverksette tiltak som øker trivsel i helsesektoren med mål om å redusere antall sykemeldinger.
  • Styrke finansieringen av sykepleierutdanningen for å sikre mer individuell oppfølging og større krav til veiledere i praksis.  
  • Øke kapasiteten på sykepleierutdanningen, med vekt på å sikre praksisplasser tilsvarende studieplasser.
  • Styrke den desentraliserte strukturen i høyere utdanning for å sikre flere praksisplasser