Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Øk seterdriftstilskuddet

15.06.2018

Senterungdommen mener denne utviklingen er svært uheldig. Norsk melke- og kjøttproduksjon må i større grad basere seg på lokale fôrressurser. Utviklingen de siste tiårene har gjort denne produksjonen mer og mer avhengig av importert kraftfôr. Dette er en utvikling som går utover bærekraften i landbruket og gjør landbruket mer sårbart. Flere dyr på utmarksbeite og opprettholdelse av flere setre er viktig for at landbruket skal ivareta sitt samfunnsoppdrag. Dette samfunnsoppdraget innebærer blant annet å produsere mat basert på norske ressurser og holde kulturlandskapet i hevd. Dyr på beite gir positivt utslag i klimaregnskapet. Skal flere setre settes tilbake i drift må driftstilskuddet økes samtidig som investeringsstøttene til oppussing og vedlikehold økes utover dagens nivåer. Investeringstilskudd til vannboring og annen nødvendig infrastruktur bør også økes for at både nye og gamle setre kan settes i drift. Dette haster og er viktig å gjøre før enda mer av bygningsmassen forfaller og kulturlandskapet rundt setrene gror igjen.

Senterungdommen vil:

  • Øke seterdriftstilskuddet betydelig utover dagens nivåer.
  • Øke investeringstilskuddene til oppussing og vedlikehold av setre.
  • Øke investeringstilskuddet til nødvendig infrastruktur
  • Øke attraktiviteten og prisen på kjøtt og melkeprodukter fra dyr som har beitet på utmarksbeite.
  • Øke utmarksbeitetilskuddet
  • Opprettholde distriktstilskuddet på melk