Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Norge må støtte demokratibevegelser globalt!

04.10.2022

Ytringsfrihet er en viktig del av demokratibevegelsenes arbeid, og den er slått fast i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fra Europarådet.

Hong Kong var et demokratisk styrt område, og i overføringen fra Storbritannia skulle de vært sikret selvstyre innad i Kina i 100 år. Slik har det ikke blitt. Etter at den kontroversielle sikkerhetsloven ble innført kan borgere av Hong Kong bli utlevert til fastlands-Kina med de konsekvensene det medfører.
Den arabiske våren var en folkelig bevegelse og politisk massemobilisering av folk i ulike arabiske land. Den ble utløst av misnøye med autoritære diktatorer og i økende grad vanskelige levekår som diktatorene ikke lyttet til. Folkebevegelsene ble slått hardt ned, og førte i liten grad til endring av styresett. I Myanmar kuppet militæret makten fra det sivile styret.

Fellesnevneren for demokratibevegelser i ulike land er at de sjelden fører til varig endring. De møter enorm motstand og vikarierende internasjonal støtte. Selv om bevegelsene får gjennomslag i enkelte land, er det flere land hvor enten militæret griper makten eller at politikere som blir avsatt blir erstattet med enda mer autoritære ledere. I tilfeller hvor legitime protester blir slått ned må det internasjonale samfunnet ta et større ansvar for å hindre brudd på menneskerettighetene.


Senterungdommen mener at Norge i større grad må støtte opp om demokratibevegelser globalt og bidra til at det internasjonale samfunnet tar dette ansvaret på alvor.

Senterungdommen vil:

  • Støtte opp under folkeinitiativ for å styrke demokratiet globalt
  • Norge skal aktivt bruke sin tyngde og rolle internasjonalt til å støtte demokratibevegelser globalt
  • Fredsbevarende eller fredsopprettende styrker fra FN må brukes mer aktivt for å sikre grunnleggende rettigheter til folkestyre og stoppe overgrep
  • Sanksjonere land som forfølger demokratiaktivister

Vedtatt av sentralstyret september/oktober 2022