Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Norge i front under klimaforhandlingene

18.05.2017

I hele verden, Norge inkludert ser vi allerede store konsekvenser av den globale oppvarmingen og det er ingen tvil om at vi må handle nå skal vi klare å redusere utslippene i verden og begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

Vi i Norge må raskere bevege oss imot ett mer fornybart samfunn gjennom utslippskutt og satsing på fornybarenergi og forskning. Dette vil vise resten av verden at det går an å bevege seg i en mer fornybar retning, samtidig som en omstilling til fornybart vil sikre oss en framtid også etter olje og gass.
Men det er ikke nok å arbeide nasjonalt vi må også aktivt bidra til at resten verden går i en fornybar retning.
Det er ingen tvil at det i forhandlingene er blitt et skille mellom I-landene og U-landene, blant annet på grunn av spørsmål hvem som skal ta ansvar for finansieringen, hvem skal ta de store kuttene m.m. Norge må aktivt bidra til at det blir bevegelse i forhandlingene og kan spille en sentral rolle for å minske skille mellom I og U-landene.

Vi i Norge har i mange år tjent oss rike og bygget opp en stor formue på den fossile energien som nå er med å bidrar til den globale oppvarmingen. Derfor hviler det et ekstra stort ansvar på regjeringen og den norske delegasjonen som i desember reiser over til Lima for å delta på COP20, vi må vise at vi tar vår del av ansvaret.

Derfor krever Senterungdommen at:

  • Regjeringen må vise at de mente alvor når de sa at miljøpolitikken skulle farge alt de gjør og går foran i omstilling til det fornybare samfunnet gjennom nasjonal satsing på blant annet forskning og merkbare utslippskutt.

  • Norge må arbeide aktivt i forhandlingene for at avstanden mellom I-land og U-land blir mindre.

  • Norge bør arbeide for at COP20 fatter vedtak som slår fast at et hvert land skal bidra i henhold til sin kapasitet og sitt ansvar.

  • Norge reiser til COP20 med tydelige mål og lovnad om utslippsreduksjon innen 2030 på minst 50 % av innenlandske utslipp, inkludert sokkelen.

  • Norge må reise til COP20 med en betraktelig økning av bevilgninger til Det grønne fondet (GCF)

  • Norge må reise til COP20 og signalisere en intensjon om å trappe opp klimafinansieringsandelen av statsbudsjettet til 1% innen 2020 (uten kutt i tradisjonellbistand)

  • Norge må også signalisere en intensjon om en aktiv bruk av SPU for å bidra til finansiering av fornybar energi, energieffektivisering, og andre former for utslippsreduksjon, og fullstendig uttrekk fra kullindustrien og på sikt fossil energi generelt.

Vedtatt av senterungdommen landsstyre 9. november 2014