Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Nei til utbygging av havvind i gyteområder og fiskefelt!

26.04.2021

Fagkyndige uttrykker stor skepsis til hvilke ringvirkninger utbygging av vindkraftverk til havs kan få for fiskeindustrien. Naturinngrep som avskalling av mikroplast og støyet fra vindturbiner trekkes særlig fram som utfordringer, og konsekvensene av små feilsteg vil være fiskefelt og gyteområder som er ødelagte i all tid. Senterungdommen mener det verken er bærekraftig eller fremtidsrettet med endringer i de naturlige kretsløpene til fisken, og vil arbeide mot utbygging av havvind i fiskefelt og gyteområder.

Havvind utenfor fiskefelt og gyteområder kan bidra til å omstille Norge og verden til grønn energi. Senterungdommen mener god og strategisk plassering av vindturbiner må prioriteres, slik at de ikke ødelegger for naturmangfold eller bærekraftige og lønnsomme næringer som fiskeri.

Senterungdommen mener at:

  • Norges gyteområder og fiskefelt skal vernes mot utbygging av havvind.
  • Utbygging av vindkraft på land og til havs må vurderes fra sak til sak, og at vertskommunen skal ha vetorett i etableringssaker

Vedtatt av Senterungdommens landsstyre april 2021.