Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Lokalt næringsliv + skolen = sant

10.02.2020

Alle skoleelever er deltagere i og formes av et lokalsamfunn. Skoleverket har en del sentralgitte rammer, men de må ikke glemme at livene våres leves lokalt. Det er synd at elever i dag kan fullføre et helt skoleløp uten å vite hvordan deres lokalsamfunn ser ut og hvilke muligheter som finnes der når de er ferdig utdannet.

Skolene må legge til rette for møtepunkter mellom lokalt næringsliv og elevene. Kommuner og fylkeskommuner må benytte mulighetene som ligger i et samarbeid med lokale bedrifter, det vil gi uvurderlig læring og en unik skolehverdag for alle elever. I de nye læreplanene for ungdomsskolen er ansvaret for å finne informasjon om lokalsamfunnet lagt til eleven. De skal «utforske og kartlegge», men det står ikke noe om å få «møte, snakke og diskutere med» bedriftene. Senterungdommen mener det bør være rom for lokale tilpasninger i læreplanene og kommunene bør oppfordres til å legge til rette for å gi elevene lokalkunnskap.

Dette kan ha mange positive ringvirkninger. Ungdommen vil møte en mer variert skolehverdag hvor flere kan oppleve mestring og næringslivet vil få vist frem for ungdom hva de jobber med og hva de trenger i framtiden. Terskelen for å flytte hjem senere i livet vil også bli lavere og det vil skapes nye ideer og løsninger i møtet mellom skoleelevene og næringslivet.

Møteplassene mellom skolen og næringslivet er også viktig i den videregående skolen. I dag finnes det flere gode møteplasser mellom elever i ungdomsbedrifter og bedrifter. Dessverre er mange av tiltakene rundt om i landet truet av en stadig trangere kommune- og fylkeskommuneøkonomi. Senterungdommen mener ungdomsengasjement og arbeidslivslæring i skolen er så viktig at alle fylkeskommuner skal satse på dette. Staten må bevilge mer penger til fylkeskommunene for å arrangere møteplasser mellom ungdom og bedrifter i hele landet. 

Senterungdommen vil:

  • Skape et samspill mellom lokalt næringsliv og grunnskolen for å sikre at alle elever får økt kunnskap om sitt lokalmiljø.
  • At staten skal bevilge mer penger til fylkeskommunene for å satse på møteplasser mellom ungdom og bedrifter i hele landet.
  • At alle ungdommer skal ha mulighet til å reise på lokale yrkesmesser og besøke/få besøk av lokalt næringsliv.