Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Lokalt klimaløft 2015-2019

18.05.2017

Kommune- og fylkespolitikerne må bli mer bevisste på klimaløsninger uten å skyve ansvaret videre opp til statlig nivå. Senterungdommen mener at vi må stille konkrete miljøkrav til nye investeringer i offentlig sektor.  Det offentlige må gå foran, og legge til rette for at også det private satser på klimanøytrale løsninger.

Senterungdommen vil:

  • stille krav om at alle offentlige nybygg skal være nullutslipps- eller plusshus

  • at treverk skal benyttes som hovedmateriale i offentlige nyinvesteringer

  • sikre rammebetingelser som oppfordrer til å velge lav- og nullutslippsløsninger i private nybygg

  • bygge ut nett av ladestasjoner for el-bil, og øke bevilgningene til utvikling av miljøvennlige bilalternativ

  • utvide pendlerparkering i pressområder

  • at alle offentlige biler som hovedsakelig benyttes i byer og tettbygde strøk skal være nullutslippsbiler innen 2019

  • arbeide for full elektrifisering av tognett i alle fylker

  • bevilge midler til holdningskampanjer for klimatiltak i private husholdninger

  • Stille kommunene og fylkeskommunene i stand til å bidra i klimakampen

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2014.