Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ja til økt cøliakistønad!

23.11.2021

Cøliaki er en kronisk sykdom, hvor inntak av glutenholdig mat fører til en betennelsesreaksjon i tarmen som igjen fører til mangelfullt opptak av næringsstoffer i tarmen. Konsekvensene av dette er en rekke symptomer samt økt risiko for andre sykdommer. Det finnes ingen medisin mot cøliaki, og den eneste behandlingen er et glutenfritt kosthold. Cøliaki gir rett til en grunnstønad fordi et glutenfritt kosthold fører til høyere matutgifter. Alle som har cøliaki, kan derfor få en grunnstønad fra Nav.

I Folketrygdlovens kapittel seks heter det at grunnstønaden skal kompensere for nødvendige, varige og løpende ekstrautgifter som funksjonshemmede og kronisk syke har.

I 2018 ble satsene justert ned, og i 2019 ble de ytterligere redusert. Endringen anslås å gi en innsparing på 18,7 mill. kroner i 2021, med en helårseffekt på 32 mill. kroner.

Glutenfritt kosthold er mye dyrere enn «vanlig» kosthold. For eksempel har OsloMet vist at glutenfrie varer koster fra 46% - 443% mer enn vanlige varer. Disse kuttene ble gjort på bakgrunn av en mangelfull beregning fra SIFO som har blitt tilbakevist blant annet fra Norsk Cøliakiforening.

Vi frykter at den kraftige reduksjonen i støtte, vil føre til at foreldre og pasienter selv, får det vanskelig med å finne råd til å kun kjøpe glutenfritt, og dermed unngå kornprodukter, som igjen vil kunne føre til et ubalansert kosthold med fare for mangeltilstander. Dette vil kunne gå utover vekst og ernæring hos både barn og voksne. I ytterste konsekvens kan det føre til at man velger kornprodukter med gluten som i ytterste konsekvens vil føre til senskader og andre sykdommer.

Senterungdommen krever:

  • At søtten oppjusteres slik at den dekker de reelle merkostnadene ved cøliaki.
  • At støtten gjeninnføres for personer med annen diagnostisert glutensensivitet.

Vedtatt av Senterungdommens 72. landsmøte november 2021