Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Ja til et desentralisert behandlingstilbud for kjønnsinkongruens i Norge

23.11.2021

I Norge i dag finnes det bare et sykehus som kan utrede, behandle og operere transpersoner. Rikshospitalet i Oslo er det eneste stedet hvor man kan motta oppfølging når man skal skifte kjønn, og her er det flere måneder med kø for å komme inn på første konsultasjon. Køene er enda lengre for kjønnskorrigerende operasjon.

Det er en lang prosess for å skifte kjønn i Norge. Mange blir delvis eller fullstendig uføre etter gjennomført kjønnsskifte. Senterungdommen mener at det må bevilges mer til oppfølging som kan føre til et mindre antall uføre. Dette kommer både den enkelte og samfunnet til gode.

Statistikken viser også at mange tar livet sitt både i kø, underveis og etter behandlingen er gjennomført. Hver tredje transperson i Norge har hatt selvmordstanker i livet sitt.

Senterungdommen har nullvisjon for selvmord, og mener det er på tide å endre denne statistikken. Bakgrunnen for den høye selvmordsraten hos transpersoner ligger i hovedsak i mangel på et behandlingstilbud og mangel på kunnskap hos helsepersonell. Alle transseksuelle skal bli møtt med forståelse og kunnskap i helsevesenet, uansett hvor man bor i Norge.

Senterungdommen ser at et sentralisert tilbud fører til en høyere terskel for transpersoner å gå til behandling. Tilbudet må desentraliseres, og utvides. Mulighet for utredelse av transpersoner må finnes på alle store sykehus i Norge, og muligheten må finnes i alle landsdeler. Operasjoner skal fortsatt utføres på Rikshospitalet. I tillegg er køene så lange at mange transpersoner må sette livet på vent i flere år for å komme gjennom den omfattende prosessen. Dette kan ikke fortsette. Køene må vekk, behandlingstiden må ned og transpersoner i Norge må føle seg sett, hørt og respektert i møte med norsk helsevesen.

Senterungdommen mener:

 • Alle store sykehus i Norge skal på sikt tilby utredning av transseksuelle. Dette må skje i takt med den generelle utviklingen av sykehusene og sykehustilbudet i Norge.
 • Operasjoner skal fortsatt utføres på Rikshospitalet.
 • Hormonbehandlingen skal kunne gjennomføres på alle store sykehus i Norge.
 • Kompetansen rundt kjønnsinkongruens skal økes på alle helserelaterte studier i Norge.
 • Det må legges til rette for å tilegne seg kompetanse på feltet kjønnsinkongruens utover opplæringen som skal inngå på alle studier innen helse.
 • Kunnskap om LHBT+ skal inn i læringsplanen i grunnskolen og videregående.
 • Det skal bevilges penger etter behovet på Rikshospitalet for å få ned køene.
 • Fortsette støtten til Rosa kompetanse, og utvikle denne fagavdelingen.
 • Generell styrking av den psykiske helsetjenesten fra ung alder.
 • Kompetanseheving rundt LHBT+ i fylkesapparatet.
 • Styrke kompetansen rundt seksualitet for de som jobber med elever i skolen.

Vedtatt av Senterungdommens 72. landsmøte november 2021