Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Forebygging av overgrep mot barn

27.02.2018

Det er viktig for barn å vite at overgrep er ulovlig, og at det alltid er hjelp å få. For at barn skal våge å fortelle, trengs det trygge og kunnskapsrike voksne som tar opp problemet og skaper dialog med barna.  

Senterungdommen vil: 

  • Innføre krav til undervisning om vold og seksuelle overgrep i norske barne- og ungdomsskoler.  
  • Gi opplæring til skole- og barnehageansatte om hvordan man kan oppdage at barn blir utsatt for overgrep.  
  • Sette fokus på å bevisstgjøre barn på hva seksuelle overgrep er allerede i barnehagen.