Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Flytt iskanten sørover

01.02.2020

I område knyttet til iskanten, der varmt og kaldt vann møtes, finner vi et unikt biologisk mangfold. Her foregår produksjon av alger og dyreplankton, som gjennom næringskjeden blir mat til mange av våre viktigste fiskearter. Oljeboring i et økologisk viktig, men sårbart, område vil kunne gå dramatisk utover de biologiske prosessene som foregår i dette området. Konsekvensene av dette kan være svært skadelige for naturen og norsk fiskerinæring. Det er en sjanse vi ikke kan ta.

Norge har allerede funnet mer olje enn det vi kan utvinne. Vi står nå ovenfor et grønt skifte, hvor vi skal skape flere nye og grønne arbeidsplasser. Da kan vi ikke sette områder som er viktige for norsk fiskeri i spill for å utvinne mer olje! Fiskerinæringen er viktig for Norge i dag, og den vil den også være i fremtiden. Norge har allerede funnet mer olje enn det vi kan utvinne om vi skal klare å nå klimamålene.

Senterungdommen mener:

  • Iskanten må flyttes lenger sørover i tråd med miljøfaglige råd.
  • Det ikke skal åpnes for oljeboring i områdene i nærheten av iskanten.