Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Fjern medisin frå menyen

18.05.2017

Forskere anslår at alt denne generasjonen vil kunne oppleve at viktige operasjoner ikke kan gjennomføres på grunn av manglende midler til å motkjempe infeksjoner. Resistente bakterier utvikles overalt der det brukes antibiotika. Særlig der antibiotika misbrukes. Derfor er det essensiellt å føre en streng og restriktiv linje i antibiotikaforbruket.

Av hele verdens antibiotikaproduksjon på 300.000-500.000 tonn, brukes over to tredjedeler til kjøttproduksjon. I USA, Brasil, Argentina, og i land i Sør Europa og Asia brukes enorme mengder antibiotika i fòret i storfekjøttproduksjonen, da dette får storfe til å vokse raskere og tillater å holde flere dyr på mindre areal. Det er av samme grunn at det brukes enorme mengder antibiotika i fòret i grisekjøtt- og kyllingkjøttproduksjonen.

I Norge har det vært forbudt å bruke antibiotika i dyrefòr siden 1995, og Norge er et av landene i verden med minst antibiotikabruk i jordbruket. Ifølge European Medicines Agency, er antibiotikaforbruket 4 ganger høyere i Svensk jordbruk, 10 ganger høyere i Danmark, og mer enn 50 ganger høyere i Tyskland. I Italia og på Kypros er antibiotikaforbruket i matproduksjonen over 100 ganger høyere enn i Norge. I Kina, verdens største produsent av antibiotika, blir over halvparten av antibiotikaproduksjonen brukt i matproduksjonen.

Forskermiljø over hele kloden slår alarm, og fastslår at utviklingen av antibiotikaresistente bakterier er den største trusselen mot den globale folkehelsen i moderne historie. Da kan vi ikke bare sitte stille uten å foreta oss noe. Foruten å holde ei streng linje i antibiotikaforbruk til mennesker, er det essensiellt at vi får større kontroll over utviklingen og spredningen av resistente bakterier i matproduksjonen. Det er den nasjonale og globale folkehelsen som står på spill.

  • Vi må forby importen av kjøtt oppfòret på antibiotika.

  • Det må utvikles et internasjonalt, offentlig tilgjengelig antibiotika-register, der enhver distribusjon av antibiotika til jordbruket registreres. Dette gir land grunnlag for å fastslå hvilke land/produsenter man vil tillate import fra.

  • Det må foretas hyppige stikkprøver på importert kjøtt for å fastslå at kjøtt er fritt for antibiotikaresistente bakterier. Dagens praksis med stikkprøver for resistente bakterier i norskprodusert mat må fortsette.

  • Bruken av antibiotikalignende stoffer som Narasin bør ut av norsk kyllingproduksjon. I takt med at bruken av Narasin forbys i norsk kyllingproduksjon, må vi forby importen av kyllingprodukter og livdyr oppfòret på Narasin. Kun slik kan vi presse utenlandske produsenter til å legge sin produksjon over på ei linje fri for medisinske tilsetningsstoff.

  • Vi må forby importen av livdyr fra produsenter som har registrert forekomster av antibiotikaresistente bakterier.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 22. juni 2014