Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Donorunnfangede skal ha rett til å vite om sitt biologiske opphav!

02.05.2022

I Norge er det flere tusen som har blitt til ved sæddonasjon. Det å vite at man er donorunnfanget skaper for mange spørsmål knyttet til egen identitet, samt spørsmål om hvordan man selv ble til. I Norge praktiserte vi anonym sæddonasjon fram til 2005. Alle donorunnfangede barn som er født etter det året har rett til å få vite sitt biologiske opphav om de ønsker. Denne regelen gjelder dog ikke for private klinikker som importerer sæd fra utlandet, noe som utgjør en relativt stor andel av donorunnfangelsene i Norge.

Mange donorunnfangede blitt til ved anonym sæddonor bruker i dag kommersielle DNA-tester for å finne mer informasjon omkring deres opphav. Det er mye usikkerhet rundt hva de kommersielle selskapene bruker personers DNA og personopplysninger til. Eksperter mener disse selskapenes behandling av personlige data strider imot norsk lov.

Senterungdommen støtter bioteknologirådets anbefaling om å utrede et offentlig register for donorunnfangede som har blitt ved anonym sæddonasjon. Det på bakgrunn av donorunnfangedes eget ønske og at deres leting etter sin biologiske familie skal skje på en mest mulig etisk forsvarlig måte. Samtidig ønsker bioteknologirådet å utrede et samarbeid med danske myndigheter, da mange av de anonyme sæddonorene kommer fra Danmark. 

Senterungdommen vil: 

  • Opprette et offentlig register for å kople donor, donorsøsken og donorunnfangede blitt til ved anonym sæddonasjon, der samtykke skal være sentralt. Registeret skal være gratis å benytte seg av
  • Inngå samarbeid med danske myndigheter, slik at også danske donorer og donorunnfangede kan benytte seg av registeret
  • Gjøre det mulig for donorunnfangede å få informasjon rundt egen unnfangelse
  • Tilrettelegge for offentlig oppfølging, hjelp og bistand for alle donorbarn som har behov for det
  • Kreve at selskap som behandler personers DNA tydeliggjør vilkårene overfor forbrukeren, for å sikre at forbrukerens personvern blir ivaretatt
  • Se på muligheten for å inkludere informasjon om korrekt biologisk opphav i fødselsattest og/eller på helsenorge.no, slik at donorunnfangede etter eget ønske kan innhente informasjon
  • Gi donorunnfangede rett til å vite om sitt biologiske opphav fra fylte 15, i stede for dagens 18.

Vedtatt av landsstyret i april 2022.