Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Borteboerstipend til å leve av!

04.10.2022

I dag får elever som bor borte på videregående skole rundt 4500 kr i måneden og rundt 6800 kr i august og januar. For mange går hele stipendet til å betale husleie. Etter det skal da strøm, mat og andre utgifter dekkes.

I Norge er det et bærende prinsipp at videregående opplæring skal være gratis. Ingen skal måtte jobbe på kveldene eller i helgene for å få råd til å gå på den linjen du vil. Geografien og store avstander i Norge gjør det hele enda mer utfordrende, ettersom mange er avhengige av å måtte flytte for å gå på den linja som fører til drømmejobben eller det faget man trenger for å komme inn på drømmestudiet.

I skoleåret 1999/2000 fikk en elev 3225 kr i borteboerstipend. I dag ville det ha vært 5163 kr. Det vil si at borteboerstipendet har gått ned, mens levekostnadene relativt sett har gått opp de siste tiårene. Dette er en utvikling Senterungdommen mener at må snus, før elever velger bort drømmelinja fordi det er for dyrt.

Senterungdommen vil:

  • Kartlegge de reelle kostnadene for elever som bor hjemmefra.
  • Øke borteboerstipendet slik at det dekker dagens bo- og reisekostnader knyttet til å bo hjemmefra for unge.

Vedtatt av sentralstyret september/oktober 2022