Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Til kamp mot digital voldtekt

06.11.2016

I de siste årene har disse funksjonene åpnet for en rekke former for kraftig misbruk av andre mennesker. Blant annet i form av nettmobbing og det mye omtalte begrepet «hevnporno».

Hevnporno er nasjonalt (og globalt) den raskest voksende «sjangeren» innen pornografi, dersom misbruk kan defineres som pornografi. Hevnporno kan defineres som å være bilder eller videoer, tatt med eller uten vedkommendes samtykke og viten, som følgelig deles offentlig uten vedkommendes vilje og/eller viten. Ofte deles dette med fullt navn og personinformasjon om vedkommende. Formålet varierer, men ofte er intensjonen målrettet nedverdigelse av vedkommende, utpressing av vedkommende, eller som en form for «hevn» på vedkommende.

Hevnporno er sterkt belastende, og ofte traumatiserende for dem som blir utsatt for det. Forskere har anslått at de følelsesmessige traumene og belastningene ofte kan likestilles som etter fysisk voldtekt. Flere selvmord kan dessverre knyttes opp mot dette. Denne formen for digital voldtekt kan en person utsettes for over svært lang tid, og det er svært sjeldent blir noen straffet for å utsette andre for dette.

Den blåblå-regjeringen har i de siste årene fremstått som svært likegyldige til å gripe tak i dette problemet. Til tross for at både politi og mange medieoppslag har påpekt at norsk lov ikke er tilpasset disse nye digitale utfordringene.

Senterungdommen mener at nok er nok! Hver person som utsettes for digital voldtekt er en person for mye.

Senterungdommen vil:

  • at det skal innføres en egen lov paragraf som omhandler og definerer deling av bilder, videoer og annen informasjon som kreker enkeltindividet, for å gjøre etterforskning og rettsbehandling enklere, og for å signalisere hvor alvorlig denne kriminelle handlingen er

  • arbeide aktivt for å belyse «hevnporno», nettmobbing og annen krenking av andre mennesker på digitale plattformer

  • jobbe mer aktivt for opplæring og bevisstgjøring rundt «nettvett» i grunnskolen

Vedtatt av Senterungdommens landsmøte 6. november 2016.