Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Styrk Øst-Finnmark

24.04.2023

Ikke siden den kalde krigen har det vært større behov for å styrke beredskapen og hevde norsk suverenitet i Øst-Finnmark. For å kunne hevde norsk suverenitet i Øst-Finnmark er vi helt avhengige av et sterkt sivilsamfunn. Utviklingen i regionen er i dag preget av for dårlig veistandard, mangel på strøm, og stram kommuneøkonomi. Med synkende befolkningstall, en eldrebølge i full blomst og en enorm geografisk spredning klarer ikke kommunene i Øst-Finnmark å bære dette ansvaret alene.

Hvert år må kommunene i Øst-Finnmark takke nei til flere interessante industriprosjekter. Dette av den enkle grunn at det ikke finnes nok strøm. Flaskehalsen i strømnettet skyldes for dårlig kapasitet på strømkablene mellom Skaidi i Hammerfest kommune, og Varangerbotn i Nesseby kommune. Ved å bygge ut 420 kV linje her vil man i mye større grad kunne ta imot næringsaktører som ønsker å etablere seg i regionen. I tillegg må en elektrifisering av Melkøya stoppes, da dette vil bruke opp store deler av dagens kraftoverskudd i Nord-Norge og dermed forhindre denne grønne industribyggingen

En nøkkelfaktor for å gjøre det mulig å etablere seg som bedrift er avsatte nærings- og industriområder. Etablering av dette krever mye arbeid fra kommunene knyttet til reguleringer og infrastruktur. Slike prosjekter koster mye penger, og vil kunne gå utover andre kommunale tjenester som helse og oppvekst hvis kommunene selv skal stå for hele regningen.

I dag tømmes Øst-Finnmark for unge mennesker som skal ut å ta utdanning. Regjeringen har gjort en god jobb for å lokke disse tilbake etter endt utdanning med gratis barnehage og økt nedskriving av studielån i tiltakssonen. Det er likevel viktig å legge til rette for et bredere utdanningstilbud i regionen. Noe som vil bety at folk kan bli boende i området de er fra mens de utdanner seg, og vil gjøre det aktuelt for folk utenfra å flytte til Øst-Finnmark for å ta utdanning.


Senterungdommen mener at:

  • Regjeringa må etablere et «Øst-Finnmark fond», som kommuner og næringsaktører i Øst-Finnmark kan søke midler fra for å styrke infrastrukturen, gjennomføre. samferdselstiltak og for å realisere industriprosjekter.
  • Staten må bidra til å støtte opp om den planlagte 420 kV linje mellom Skaidi og Varangerbotn for å sikre strømforsyning i Øst-Finnmark.
  • UiTs universitets-campus i Kirkenes må videreutvikles, med fokus på studier rettet mot nordområdene, samt generelle studier som sykepleier, grunnskolelærer m.m.
  • Opprette og styrke Studiesentrei andre deler av Øst-Finnmark.
  • Regjeringen må fortsette satsingen på tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark.
  • Elektrifiseringa av Melkøya må stanses.

Vedtatt i april 2023 av landsstyret