Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Styrk NATO som forsvarsallianse

10.02.2020

Senterungdommen mener det er viktig at vi er med i en slik forsvarsallianse for å støtte medlemslandenes behov for suverenitetshevdelse innenfor egne grenser. Dette er et samarbeid vi må videreutvikle under prinsipp om at forsvar av medlemslandenes nasjonale territorier er alliansens hovedformål. 

NATO har i de senere årene i større grad deltatt i internasjonale operasjoner, for å bidra til stabilitet og fred i regioner, som Afrikas Horn, Irak og Afghanistan. Dette bidrar til en større forventning om at NATO går inn for å løse konflikter i andre områder.

NATO må begrense seg til sine forpliktelser som en forsvarsallianse som forsvarer territoriet og sikkerheten til medlemslandene. Hvis alliansen i større grad blir involvert i internasjonale operasjoner som ikke angår medlemslandenes sikkerhet, beveger man seg bort fra alliansens primære formål. Slike operasjoner bør primært godkjennes av FNs sikkerhetsråd. Derfor bør ikke NATO delta i slike operasjoner, dersom de ikke er godkjent av FN.

Den siste tiden har det vært uroligheter i Midtøsten og USAs president Donald Trump har foreslått å utvide alliansen, samt større tilstedeværelse av NATO og dets soldater i regionen. Utvidelsen vil kunne innebære at land i Midtøsten blir medlem i forsvarsalliansen. Dette mener Senterungdommen vil kunne involvere Norge i flere konflikter vi ikke er tjent med.

Senterungdommen mener at:

  • NATO skal begrense sin deltakelse i internasjonale operasjoner.
  • NATO skal fokusere på sin primæroppgave som forsvarsallianse, som er å forsvare medlemslandenes territorium og sikkerhet.
  • NATO-medlemskap ikke skal tilbys land i Midtøsten
  • NATO må stille klare forpliktelser overfor Tyrkia som sikrer lojalitet til alliansen, dersom disse ikke blir fulgt opp så bør ikke Tyrkia lenger ha en plass i NATO.