Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Stemmerettsalder og myndighetsalder må samsvare

11.01.2021

Ungdom i dag har en rekke kanaler de kan engasjere seg i, både ungdomsråd, politiske partier og en rekke frivillige organisasjoner. Dette engasjementet kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter, for eksempel ved deltakelse i ungdomsråd, politiske partier og en rekke frivillige organisasjoner

Å finne en stemmerettsalder som både favner unge og gamle som har ulik grad av politisk engasjement og kunnskap er utvilsomt utfordrende. Derfor mener vi det mest rettferdige er at alderen for myndighet, stemmerett og valgbarhet bør være den samme ved alle valg. Det er forskjell på å stemme ved valg og det å være med i avgjørelser om enkeltsaker. Vi vil derfor åpne for at aldersgruppen 16-18 år kan delta i folkeavstemninger om enkeltsaker. Det er mindre omfattende å ta stilling i en enkeltsak, enn å skulle stemme på et parti. Dette er er ledd i demokratiopplæring og en mulighet for ungdom til å kunne ha innflytelse før de når stemmerettsalder.

Senterungdommen vil derfor:

  • Dagens stemmerettsalder ved kommune-, fylkesting- og stortingsvalg beholdes.
  • Senterungdommen åpner for stemmerett for aldersgruppen 16-18 år ved ved folkeavstemninger.

Vedtatt av Landsstyret januar 2021.