Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Skyting for mestring

04.03.2019

I Rennebu kommune har det siden 2014 pågått et prosjekt som heter «skyting formestring». Prosjektet har som mål å undersøke hvorvidt skytetrening under kontrollerte og tilrettelagte forhold kan bedre både konsentrasjon og mestringsfølelse hos elever som sliter med dette. Effekten av prosjektet ble godt dokumentert skoleåret 2016-17, da forskere fra NTNU kartla elevenes konsentrasjonsevne flere ganger i løpet av året, med positiv konklusjon. I tillegg kunne elevene fortelle at de opplevde mestring når de var på skytebanen.Lignende konklusjoner har blitt trukket i Danmark, der prosjektet FOKUS har pågått siden 2012.

Spesialundervisningen er en ordning som må være tilpasset den enkelte elev, og det er derfor avgjørende at det eksisterer mange nok forskjellige tilbud. «Skyting for mestring» er et slikt tilbud, og med korrekt tilrettelegging, vil skytetrening kunne bedre både konsentrasjonsevnen og mestringsfølelsen hos enkeltelever.

 
Det vil være klokt å gjennomføre undervisningstilbudet i samarbeid med frivillige skytterlag.

Senterungdommen vil:

  • At det skal legges til rette for at «Skyting for mestring» på sikt skal være et
    tilgjengelig tilbud i hele Norge.