Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Skolepsykolog i grunn- og videregående skole

18.05.2017

Senterungdommen mener at alle elever i grunnskolen skal ha en årlig trivselssamtale med en fagperson, og alle skal få tilbud om å snakke med skolepsykolog. På sikt må ordningen også utvides til videregående skole. Økt tilgjengelighet vil bidra til å senke terskelen for å oppsøke hjelp. I tillegg vil jevnlig oppfølging fra fagpersoner i skolen kunne bidra til å avdekke skjulte problemer som omsorgssvikt, vold i nære relasjoner, konsentrasjonsvansker og andre lignende utfordringer vi ser i barn som begynner å slite med sin psykiske helse. Derfor ønsker vi å gi alle elever en obligatorisk samtale med fagpersoner hvert skoleår, samt et tilbud om skole psykolog.

Senterungdommen tror i tillegg at en skolepsykolog vil kunne bidra til bedre trivsel blant elevene, og forbedre forholdet mellom lærer og elev. Over lengre tid kan dette føre til at barn vil oppleve mindre mobbing og forskjellsbehandling på skolen, og ikke minst et mindre press i spesialisthelsetjenesten. Videre er mange barn og unge pårørende til pasienter med psykiske helseproblemer. De fleste barn som er pårørende blir godt ivaretatt og klarer seg bra, men noen kan utvikle egne problemer. Problemene kan melde seg i oppveksten eller bli synlige når barna blir voksne, men kan forebygges med psykolog tilstede i skolen.

Senterungdommen vil:

  • Ha tilgang til skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse på grunnskoler, og på sikt de videregående skolene.

  • Innføre en obligatorisk samtale med skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse for alle elver minst en gang i året.

  • At skolene kontinuerlig kartlegger barn som kan ha et spesielt behov for oppfølging av skolepsykolog.

  • Øke psykiatrisk kompetanse generelt blant helsetjenesten i skolen.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 1. februar 2015.