Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Senterungdommen fordømmer Russlands invasjon av Ukraina og støtter ukrainernes kamp for frihet

17.03.2022

Russlands aggresjon mot andre land har over tid ført til utrygghet blant mange land i Europa som grenser til Russland. Stormakten østover har vist en manglende respekt for folkeretten og andre lands suverenitet og selvråderett.

Russlands invasjon av Ukraina er et forkastelig brudd på folkeretten, Ukrainas suverenitet og selvbestemmelse. Det er alvorlig å være vitne til at stormakter igjen skal diktere hvordan mindre land skal organisere sin sikkerhet. Derfor bør Norge fortsette å slutte seg opp om kraftige sanksjoner i felleskap med våre allierte, og vise Russland at det er nulltoleranse for slike overgrep mot andre land.

Norge burde støtte oppunder initiativ til å flytte tropper til NATO land som har et ekstra behov for alliertes tilstedeværelse. Når dette er sagt er NATO en forsvarsallianse, og derfor burde det ikke være aktuelt å delta i krigshandlinger i Ukraina.

Samtidig står vi overfor et stort dilemma hvis land utenfor NATO risikerer å falle under russisk kontroll, og derfor burde man i lys av dette åpne for å i større grad å slippe til likesinnede land som kjenner på en utrygghet for sin sikkerhet.

Putin-regimet i Russland er ansvarlige for denne krigen som påfører Ukraina store lidelser. Ingen i Norge skal oppleve hets med bakgrunn i den situasjonen russiske styresmakter har forårsaket i Ukraina. Samtidig er det uakseptabelt at vanlige russere og russiske barn lastes for disse krigshandlingene. Folk-til-folk samarbeidet med Russland i Finnmark har sterke tradisjoner over flere generasjoner. Derfor er det viktig at det er myndighetene i Moskva som skal holdes ansvarlige for krigen, og ikke helt vanlige russere

Ukraina står i en svært sårbar situasjon. Landet er å regne som vårt nærområde, og Norge skal stille opp og ta imot ukrainske flyktninger.. I tillegg behøves det en storstilt humanitær innsats og nødhjelp, og her må også Norge kjenne på sitt ansvar.

Det er kritikkverdig at EU over en lengre periode har gjort seg avhengig av russisk gass og energiforsyning. Den manglende selvforsyningsgraden kan være en forklaring på hvorfor flere land i Europa har vært tilbakeholdne mot å innføre kraftige sanksjoner mot Russland inntil invasjonens var et smertelig faktum. Norge skal fortsette å forsyne Europa med gass, men det er usannsynlig at Norge kan dekke det energibehovet Russland i dag dekker. Sentraleuropeiske land med økende energibehov generelt, og spesielt som følge av den nye situasjonen med Russland, bør selv se til måter de kan produsere tilstrekkelig kraft på. Norge skal kunne bistå, men kan ikke forringe egen befolkning og næringslivs interesser som en følge av dette på lang sikt.

Senterungdommen mener at:

  • Russlands aggresjon og invasjon av Ukraina utgjør et grovt brudd på folkeretten og fordømmes på det sterkeste.
  • Norge må ta imot ukrainske flyktninger og støtte kommuner med rask bosetting over hele landet
  • Norge skal fortsette å bistå Ukraina med passive våpen, så lenge det er behov for det og at det vurderes som sikkerhetspolitisk forsvarlig
  • Norge må øke den humanitære støtten til Ukraina betraktelig
  • Norge skal fortsette å bistå Ukraina med våpen så lenge de har behov for det
  • EU må ta ansvar for å ha gjort Europa avhengig av russisk energiforsyning
  • Tap som de norske hjørnesteinsbedriftene i Finnmark får grunnet sanksjoner mot Russland må dekkes
  • Det må jobbes for at vanlige russere og russiske barn som bor i Norge ikke skal utsettes for hets og diskriminering som følge av handlingene til deres hjemlands øverste leder

Vedtatt av landsstyret i mars 2022