Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Sats på hydrogenet

18.05.2017

En av de største utfordringene hydrogenkjøretøy-utviklingen står ovenfor, er at utvinningen av hydrogen er veldig energikrevende. I mange land forskes det imidlertid på å utvikle rene og energieffektive metoder for dette.Norge er i en unik posisjon. Vi har kompetansen og ressursene til å bli et foregangsland innen forskning, utvikling og produksjon av klimavennlig hydrogen. Den posisjonen bør vi ikke la gå til spille.

Senterungdommen vil at:

  • Det skal stimuleres tyngre til forskning innen klimavennlig produksjon av hydrogen.

  • Norge skal tilstrebe å bli et foregangsland innen produksjon av klimavennlig hydrogen.

  • Bygge ut infrastruktur med pumpestasjoner for hydrogen over hele landet. 

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 9. november 2015.