Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Resultater i skolen må sees i sammenheng med satsning på estetiske fag

15.06.2018

Ved enkelte skoler ser man imidlertid at økt satsning på disse fagene gir bedre resultater, for eksempel innenfor matematikk. Det finnes også forskning som viser at økt fokus på kultur-relaterte fag har positive konsekvenser for elevers konsentrasjonsevne. Videre har man også sett at skoler med satsning på estetiske fag har fått forbedrede resultater på nasjonale prøver.

Senterungdommen er derfor positiv til å opprettholde ett variert tilbud innen estetiske fag i skolen- og vil i tillegg gi flere kulturskolelærere muligheten til å undervise i skolen.

Senterungdommen vil:

  •  Bidra til et styrket og variert tilbud innen estetiske fag i skolen.
  • Se på prøveordninger for å la flere kulturskolelærere undervise i skolen.
  • Se på prøveordninger for å la kulturskolelærere bidra i undervisningen praktisk-estetiske fag i skolen.
  • Utrede å innføre praktisk eksamen i praktisk-estetiske fag.