Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Organdonasjon redder liv

18.05.2017

Undersøkelser viser at hele 79% av Norges befolkning forholder seg positivt til organdonasjon. Mange har likevel ikke meldt seg som organdonor eller delt sine tanker om temaet med sine nærmeste. Andre har kanskje meldt seg som donor, men bærer ikke med seg noen bekreftelse på dette. Dersom en skulle blitt utsatt for en ulykke, vil det bli familien som må ta stilling til spørsmålet. Det er i dag stor etterspørsel etter friske organer. Samtidig endte 40 av 160 forespørsler på egnede organer med avslag i 2015. I 30 av tilfellene var den dødes holdning til spørsmålet uavklart før personens død. Disse 30 forespørslene kunne ha hjulpet 90 personer ut av donorkøen.

Senterungdommen mener at:

  • Alle Norske førerkort og nasjonale ID-kort skal ha et merke som viser om en person er organdonor eller ikke. I forbindelse med merket bør det være mulig å sette inn en kode som beskriver eventuell relevant informasjon om donorens religion, livssyn eller lignende. Tilgjengelig informasjon om organdonasjon skal finnes på alle Statens Vegvesen sine kontorer.

  • Det må etableres et nasjonalt register over organdonorer.

Vedtatt av senterungdommens landsstyre 8. oktober 2016.