Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Norsk tømmer er veien til det grønne skiftet

09.05.2017

Norge har rikt med tømmer og en lang historie innen treforedling som gjør at vi har gode forutsetninger for å være ledende innenfor feltet. Ved å utnytte dagens ressurser innen tre vil vi, i tillegg til å bringe inn kapital, også skape arbeidsplasser. Norge er i stor grad tjent med å foredle norsk tømmer innenfor riksgrensen, i stedet for å selge det billig ut av landet, for så å kjøpe det foredlet og dyrt tilbake. Ved å investere i norsk tømmer, kommer vi også utenom dårlige snarveier som palmeolje i egentlig grønne løsninger innen bioenergi. Vi mener at innovasjon og investering i norsk treforedling er essensielt for å sikre et framtidsrettet skogbruk og tilhørende foredlingsindustri. En slik satsning på norsk tømmer er avgjørende for det grønne skiftet

Senterungdommen vil:

  • øke tilskudd til forskning innen norsk treforedling

  • ha større satsning på utbygging og tilrettelegging av næringstomter til treforedling

  • ha prioritert satsning på bioenergi basert på norske råvarer

Vedtatt av Senterungdommens landsstyre 22. april 2017