Norge har rikt med tømmer og en lang historie innen treforedling som gjør at vi har gode forutsetninger for å være ledende innenfor feltet. Ved å utnytte dagens ressurser innen tre vil vi, i tillegg til å bringe inn kapital, også skape arbeidsplasser. Norge er i stor grad tjent med å foredle norsk tømmer innenfor riksgrensen, i stedet for å selge det billig ut av landet, for så å kjøpe det foredlet og dyrt tilbake. Ved å investere i norsk tømmer, kommer vi også utenom dårlige snarveier som palmeolje i egentlig grønne løsninger innen bioenergi. Vi mener at innovasjon og investering i norsk treforedling er essensielt for å sikre et framtidsrettet skogbruk og tilhørende foredlingsindustri. En slik satsning på norsk tømmer er avgjørende for det grønne skiftet

Senterungdommen vil:

  • øke tilskudd til forskning innen norsk treforedling

  • ha større satsning på utbygging og tilrettelegging av næringstomter til treforedling

  • ha prioritert satsning på bioenergi basert på norske råvarer

Vedtatt av Senterungdommens landsstyre 22. april 2017