Ved forrige vårs søknadsrunde til LIS1, var det kun en tredjedel av søkerne som fikk tildelt stilling. Dette er rekordlavt og grunn til bekymring!

Vi ser en utvikling i fra 2013 til i dag der antallet søkere til LIS1-stillinger har økt med 33%, mens antallet stillinger har vært konstant. I takt med at medisinstudenter fullfører studiet øker køene til disse stillingene. I følge tall fra Legeforeningen og SSB vil 2500 leger stå i kø for å starte spesialiseringsløpet i 2030 om man ikke gjør noe.

Norge mangler både fastleger og andre spesialister allerede i dag og er avhengige av å hente spesialister fra utlandet for å få dekket innbyggernes behov. Samtidig står det hundrevis av ferske leger klare for å spesialisere seg, men uten å få muligheten til det uten å måtte vente opptil flere år. Denne situasjonen mener Senterungdommen er uholdbar. Vi mener at det må sikres nok LIS1-stillinger til nyutdannede leger nå!

I regjeringserklæringen til den nye regjeringen av Høyre, FrP, Venstre og KrF, som ble fremlagt i januar, står det at man vil øke antallet LIS1-stillinger. Helsedirektoratet kom få dager etter med en ny rapport hvor de anbefaler å øke antallet LIS1-stillinger med 200 stillinger. Vi forventer derfor at regjeringen nå følger opp sin egen erklæring og anbefalingen de nå har fått.

Senterungdommen mener at:

  • Regjeringen må øke antall årlige LIS1-stillinger med 200 stillinger fra og med 2019
  • Regjeringen må fremskaffe modeller og framskrivninger for hva som er behovet for spesialister i Norge til enhver tid og justere antallet spesialiseringsstillinger etter dette