Meny
Bli medlem
Resolusjoner

Norge trenger flere legespesialister!

04.03.2019

Ved forrige vårs søknadsrunde til LIS1, var det kun en tredjedel av søkerne som fikk tildelt stilling. Dette er rekordlavt og grunn til bekymring!

Vi ser en utvikling i fra 2013 til i dag der antallet søkere til LIS1-stillinger har økt med 33%, mens antallet stillinger har vært konstant. I takt med at medisinstudenter fullfører studiet øker køene til disse stillingene. I følge tall fra Legeforeningen og SSB vil 2500 leger stå i kø for å starte spesialiseringsløpet i 2030 om man ikke gjør noe.

Norge mangler både fastleger og andre spesialister allerede i dag og er avhengige av å hente spesialister fra utlandet for å få dekket innbyggernes behov. Samtidig står det hundrevis av ferske leger klare for å spesialisere seg, men uten å få muligheten til det uten å måtte vente opptil flere år. Denne situasjonen mener Senterungdommen er uholdbar. Vi mener at det må sikres nok LIS1-stillinger til nyutdannede leger nå!

I regjeringserklæringen til den nye regjeringen av Høyre, FrP, Venstre og KrF, som ble fremlagt i januar, står det at man vil øke antallet LIS1-stillinger. Helsedirektoratet kom få dager etter med en ny rapport hvor de anbefaler å øke antallet LIS1-stillinger med 200 stillinger. Vi forventer derfor at regjeringen nå følger opp sin egen erklæring og anbefalingen de nå har fått.

Senterungdommen mener at:

  • Regjeringen må øke antall årlige LIS1-stillinger med 200 stillinger fra og med 2019
  • Regjeringen må fremskaffe modeller og framskrivninger for hva som er behovet for spesialister i Norge til enhver tid og justere antallet spesialiseringsstillinger etter dette